Digitaalinen työllistyminen

Luotettava Työntekijä on kehitteillä oleva palvelumme, jonka avulla ratkotaan KiRa-alan oppimiseen ja työllistymieen liittyviä haasteita.

Työtä projektin osalta on alusta alkaen tehty yhdessä verkoston kanssa. Järjestämme tapahtumia, joissa työstämme työllistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyviä teemoja.

Sisältö
VastuuGroup_VASTUULLISUUS2_transparent
haastattelu_Medium

Yhteistyö

Osana TEM:n rahoittamaa Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutettiin kiinteistö- ja rakennusalan ilmiökartoitus. Yhdessä toimialan asiantuntijoiden ja toimijoiden avulla tunnistettiin kira-alan keskeisimpiä elinikäisen oppimisen ja työllistymisen haasteita.

Kira-alan tulevaisuuspaja on jatkumoa ilmiökartoitustyölle. Olemme tunnistaneet keskeisimpiä toimijoita näiden haasteiden ympäriltä ja tulemme kutsumaan heitä työpajoihin, joissa lähdemme yhdessä löytämään ratkaisuehdotuksia haasteiden ratkaisemiseen.

energy-saving

Hankkeen materiaalit

  • Ilmiökartat
  • Kumppanitapaamisen esitys
  • Pilotit ja kokeilut
  • Ratkaisuehdotukset
  • Työpajojen tulokset

Tapahtumat ja tilaisuudet

Liity
postituslistalle