Digitaalinen työllistyminen

Luotettava Työntekijä on kehitteillä oleva palvelumme, jonka avulla ratkotaan KiRa-alan oppimiseen ja työllistymiseen liittyviä haasteita.

Työtä projektin osalta on alusta alkaen tehty yhdessä verkoston kanssa. Järjestämme tapahtumia, joissa työstämme työllistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyviä teemoja.

Sisältö
VastuuGroup_VASTUULLISUUS2_transparent
haastattelu_Medium

Yhteistyö

Osana TEM:n rahoittamaa Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutettiin kiinteistö- ja rakennusalan ilmiökartoitus. Yhdessä toimialan asiantuntijoiden ja toimijoiden avulla tunnistettiin kira-alan keskeisimpiä elinikäisen oppimisen ja työllistymisen haasteita.

Kira-alan tulevaisuuspaja on jatkumoa ilmiökartoitustyölle. Olemme tunnistaneet keskeisimpiä toimijoita näiden haasteiden ympäriltä ja tulemme kutsumaan heitä työpajoihin, joissa lähdemme yhdessä löytämään ratkaisuehdotuksia haasteiden ratkaisemiseen.

energy-saving

Tavoitteet

Tavoitteena on ratkaista KiRa-alan haasteita työvoiman saatavuuteen ja luotettavuuteen liittyen.

  • Tuodaan rekrytointimahdollisuudet ja työvoima yhteen
  • Tuodaan työllistymisen ja oppimisen mahdollisuudet lähemmäksi rakennusalan työntekijää
  • Luodaan uudenlainen palvelu, jollaista ei ennen ole tehty, jolla ylläolevat toteutetaan.

Vuoden 2019 tavoite: Kokeillaan konseptia käytännössä ja käytetään MyDataa yhdessä rekrytointiprosessissa.

MyDatan avulla ratkotaan työllistymisen haasteita

Vastaukseksi sidosryhmätyössä tunnistettuihin KIRA-alan työllistymisen haasteisiin, Vastuu Group on Digitaalinen työllistyminen –hankkeessa kehittänyt MyData-kyvykkyyksiä.

MyData-kyvykkyydet mahdollistavat työnhakijan osaamisen, pätevyyksien ja tietojen varmentamisen alkuperäisistä datalähteistä. Varmennuksen myötä työnhaku on selvästi tehokkaampaa, helpompaa ja vähemmän riskialtista niin työnhakijalle kuin rekrytoijalle. MyData-kyvykkyydet myös mahdollistavat työnantajien ja työnhakijoiden välisen kohtaanto-ongelman minimoinnin, sillä työnhakijoista ja heidän osaamisestaan on enemmän ja laadukkaampaa dataa tarjolla.

 

MyDatan käyttöönotto hyödyttää kaikkia osapuolia:

Tapahtumat ja tilaisuudet

Blogi

Liity
postituslistalle