Vastuullisuus

Meille on tärkeää, että toimimme kaikissa tilanteissa vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti. Unelmamme on luoda miljardille ihmiselle paremmat elinolosuhteet vuoteen 2025 mennessä.


Content
VastuuGroup_ILMASTOYSTAVALLISYYS_transparent
VastuuGroup_VASTUULLISUUS_transparent_Small

Tutustu vaikuttavuussivustoomme

Unelmamme on luoda ihmisille paremmat elinolosuhteet. Tutustu vaikuttavuussivustollamme tarkemmin siihen, miten toimintamme ja palvelumme muuttavat maailmaa ja vastuullinen toiminta kääntää harmaan talouden hyvinvoinniksi.

Tutustu sivustoon

Palveluidemme vastuullisuus

Arvojemme lisäksi yritysvastuumme tukee strategiaamme ja liiketoimintamalliamme. Meille vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että olemme mukana rakentamassa parempaa maailmaa, luotettavampaa yhteiskuntaa ja toimivampaa rakennettua ympäristöä luotettavan datan avulla.

Palveluissamme vastuullisuus kiteytyy Luotettava Kumppani -palveluumme, joka viestii niin suurten rakennusalan toimijoiden kuin itsenäisen yksityisyrittäjän vastuullisuudesta yhteiskuntaa ja sen muita toimijoita kohtaan. Samalla se tekee yritysten toiminnasta läpinäkyvämpää ja avoimempaa.

 

Harmaan talouden torjuminen

Teemme vastuullista yhteiskunnallista toimintaa kitkemällä harmaata taloutta. Luotettava Kumppani -palvelumme on kehitetty automatisoimaan tilaajavastuulain selvitystyötä. Sen tavoitteena on reilun kilpailun mahdollistaminen ja harmaan talouden torjuminen. Tilaajavastuulain edellyttämien tietojen lisäksi Luotettava Kumppani -raportille on mahdollista saada esimerkiksi myös yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksen tiedot. Emme siis tyydy vain lain vaatimaan raportointiin, vaan olemme vieneet vastuullisuuden Luotettava Kumppani -raportillamme askeleen pidemmälle. Harmaata taloutta torjumassa on myös rakennusalan tiedonantovelvollisuus, jonka mukaista urakka- ja työntekijäraportointia asiakkaamme tekevät Työmaarekisteri-palvelumme kautta.

 

Työturvallisuuslaki

Työturvallisuuslain mukaan kaikilla työmailla kulkevilla henkilöillä täytyy olla kuvallinen henkilötunniste. Henkilötunnisteen käyttö perustuu työturvallisuus- ja veronumerolakeihin, joiden avulla parannetaan työturvallisuutta ja torjutaan harmaata taloutta. Työturvallisuuslaki pitää nimensä mukaisesti huolta työntekijöiden turvallisuudesta parantamalla työympäristöä ja työskentelyolosuhteita. Henkilökortti – esimerkiksi Valttikortti – on olennainen osa työturvallisuutta.

Ympäristövastuu

Vastuu Groupin tavoitteena on ollut jo vuosia ympäristöystävällisempien palveluiden tuottaminen.

Luotettava Kumppani -palvelumme avulla olemme olleet vähentämässä digitalisaation avulla turhan paperinpyörittelyn mukanaan tuomaa ympäristökuormitusta. Liittymällä Luotettavaksi Kumppaniksi ja allekirjoittamalla omat sopimukset kynän ja paperin sijaan SignSpace-palvelumme avulla vähennetään maailmassa turhaa paperien tulostamista ja kuljettamista. Työmaa-avaimemme avulla sähköisesti lähetetyt laskut voidaan yhdistää suoraan oikeaan työmaahan ja sopimukseen ilman erillisiä paperisia laskuja ja niihin liittyviä kansioita ja mappeja.

 

Valttikortilla vähemmän turhaa muovia

Valttikorttimme etu työmailla perustuu sen takana oleviin tietoihin. Valttikortti mahdollistaa sen, että työmaalla olevaan sähköiseen kulunvalvontaan voidaan saada suoraan työntekijöiden tiedot, ja siirtää ne vielä edelleen eteenpäin Työmaarekisteriin. Taitorekisterimme kokoaa ammattipätevyydet Valttikorttiin, josta ne voi lukea muovikorttikasan sijaan yhdestä kortista ja muovia säästyy!

Tiedostamme kuitenkin, että Valttikortti on muovinen tavara, joka heitetään usein lopulta roskiin. Yhdistämällä Valttikorttiin mahdollisimman monta muuta korttia, saamme kuitenkin muovisten korttien ympäristökuormaa vähennettyä kokonaisuudessaan. Toiveenamme olisi myös, että saisimme tulevaisuudessa kehitettyä Valttikorteille kierrätysmahdollisuuden.

 

Kestäviä ratkaisuja markkinoinnissa

Vastuullisuus näkyy myös markkinoinnissamme. Vähennämme muovisen markkinointimateriaalin tilaamista ja valitsemme niin yritys- kuin henkilöstölahjoiksemme eettisesti kestäviä palveluita ja tavaroita. Painatamme henkilöstölehtemme ja käyntikorttimme jatkossa kierrätyspaperille. Kannustamme myös sidosryhmiämme vastuullisiin ja eettisesti kestäviin valintoihin.

Yhteiskuntavastuu

Olemme mukana FIBS:n toiminnassa tekemässä vastuullisuudesta yrityksemme kilpailutekijän ja ylpeydenaiheen. FIBS on kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen verkosto suomalaisille yrityksille. Kannatamme RAKLIn Kynät pois 2020 -tahdonilmausta, jonka mukaisesti kiinteistö- ja rakentamisalalla kaikki yhteiset dokumentit valmistellaan, kommentoidaan, hyväksytään, jaetaan ja arkistoidaan vuonna paperisen sijaan vuonna 2020 sähköisesti. Toimintamalli koskee laajasti kaikkia alan sopimuksia, katselmuksia ja pöytäkirjoja.

Henkilöstövastuu

Teemme päivittäisiä tekoja työntekijöidemme hyväksi. Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin ja kannustamme kaikkia vastuugrouplaisia tekemään parhaansa epäonnistumista pelkäämättä. Työympäristömme tukee niin työergonomiaa kuin -viihtyvyyttäkin. Yhdenvertaisuussuunnitelmalla edistämme yhdenvertaisuutta ja ehkäisemme syrjintää. Otamme huomioon kaikki erityisruokavaliot.

Kannustamme työntekijöitämme jatkuvaan kehittymiseen, oppimiseen ja omien unelmien eteenpäinviemiseen. Tarjoamme työntekijöillemme vuosittaisen koulutusrahan, jolla he voivat kehittää itseään – ja samalla myös koko organisaatiotamme – haluamallaan tavalla.

Olemme työntekijöillemme #suojapaikka

seal_suojapaikka-circle-green

Syksyn merkittävin teko työpaikalla on suojapaikan perustaminen. Olemme mukana #suojapaikka-kampanjassa, sillä haluamme turvata työntekijöitämme parhain mahdollisin keinoin. Sitoudumme suojaamaan työntekijöitämme koronalta asenteiden, tekojen ja kokonaisvaltaisen tuen avulla. Yhdessä muiden Suomen vastuullisimpien yritysten joukossa toteutamme toimia, jotta säilytämme yhteiskuntana parhaimman mahdollisen työkyvyn!

 

Itseohjautuvuudella uskoa omaan itseensä

Itseohjautuvassa organisaatiossamme asiantuntijoillamme on enemmän päätösvaltaa ja vastuuta kuin tavallisessa hierarkkisessa yrityksessä. Näin meidän firmassamme tehdään päätöksiä siellä, missä tietämys asiasta sijaitsee. Emme pomota toisiamme ja uskomme toistemme vahvuuksiin.

 

Haluatko liittyä mukaan matkallemme kohti vastuullisempaa huomista?

Katso avoimet työpaikat

Tutustu yrityskulttuuriimme blogissamme