« takaisin

Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen kantava voimavara

05.5.2021

Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen kantava voimavara

Työterveyslaitoksen mukaan hyvinvoiva työntekijä on muun muassa motivoitunut ja vastuuntuntoinen, pääsee hyödyntämään työssään omia vahvuuksiaan ja osaamistaan sekä kokee itsensä työssään tarpeelliseksi. Hyvinvoiva työntekijä onnistuu, innostuu ja kokee työhönsä imua. Yritykset eivät synny, elä ja toimi tyhjiössä, vaan aina suhteessa toimintaympäristöön sekä siihen, millaisista työntekijöistä eli ihmisistä se koostuu.

Työntekijöiden hyvinvointiin kannattaa panostaa

Työhyvinvoinnista puhuttaessa oleellinen kysymys on, ovatko yrityksen työntekijät hyvinvoivia ja aidosti motivoituneita tavoittelemaan yhdessä yrityksen missiota ja yhteistä hyvää. Kokevatko he onnistumisia työssään ja onko työnteko heille merkityksellistä. Luonnollista on, että työntekijöiden hyvinvointi lisää – no työntekijöiden hyvinvointia ihmisinä ja yksilöinä – mutta myös yrityksen tuottavuutta ja sitä kuuluisaa viivan alle jäävää rahaa. Kolikon toisella puolella on pahoinvoiva ja uupunut työntekijä, jonka voimavarat menevät syystä tai toisesta työssä selviytymiseen.

Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on huomattava myönteinen vaikutus yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vaihtuvuuteen sekä sairauspoissaoloihin (TTL). Tämä jos mikä on asia, joka jokaisessa yrityksessä kannattaa ottaa huomioon henkilöstöstä huolehdittaessa – suurista linjauksista pieniin arkipäivän tekoihin saakka. Ihmisistä puhuttaessa tuottavuuden viivan alle jäävän voiton tulisi olla kuitenkin toissijaista. Edellä tulisi olla työtyytyväisyys, hyvinvointi ja sairauspoissaolojen vähäinen määrä.

Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen on myös yrityksen tuottavuutta laajempi merkittävyys, sillä se liittyy oleellisesti yritysten sosiaaliseen vastuuseen. Sosiaalinen vastuu voi olla sitä, että yritys huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista lain minimivaatimuksen ylittävällä työterveyshuollolla tai panostaa innovaatioihin, jotka liittyvät muun muassa koulutukseen, työterveyteen sekä elinikäiseen oppimiseen. Samalla se koostuu myös laajemmin työntekijöiden oikeuksista ja hyvinvoinnista, yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta sekä turvallisesta ja hyvästä ympäristöstä elää.

Valmennuskokonaisuudella hyvinvointia työhön ja arkeen

Yksi tapa panostaa työntekijöiden hyvinvointiin on tarjota apua arkipäivän jaksamiseen esimerkiksi helposti saavutettavien työterveyspalveluiden avulla. Toinen tapa on tarjota tukea hyvinvointikokonaisuudella, jolla saa apua ja tukea muun muassa itsensä johtamiseen ja henkiseen jaksamisen kehittämiseen sekä vaikkapa päivittäiseen taukojumppaan ja aivojen rentouttamiseen.

Me Vastuu Groupilla tarjoamme työntekijöillemme Liftedin valmennuskokonaisuuden, joka vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Valmennuskokonaisuuden avulla pyrimme lisäämään niin henkilöstömme henkistä kuin fyysistä hyvinvointia sekä tarjoamaan välineen yhteiseen tekemiseen ja kokemiseen etätyöskentelystä huolimatta.

“Meillä on loppujen lopuksi vain yksi hyvinvointi, joka heijastaa niin työhön kuin muuhunkin elämään. Liftedin valmennuskokonaisuus antaa konkreettisia työkaluja oman hyvinvoinnin ja yhteisen ilmapiirin vahvistamiseen. Tämän lisäksi on tärkeä havainnoida omaa oloa ja jaksamista. Hyvä työkalu siihen on yksinkertainen liikennevalomalli. Mikäli tuntuu, että oma puhti on poissa ja olo jatkuvasti väsynyt, niin kannattaa myös herkästi kääntyä esimerkiksi luottokollegan, oman esihenkilön tai People&Culture-tiimin puoleen”, sanoo Vastuu Groupilla People-asioiden parissa työskentelevä Juuli-Maria Vuori.

Toivomme lisäävämme valmennuksella työntekijöidemme työhyvinvointia, kyvykkyyttä oman työn johtamiseen sekä laajemminkin koko yksikön hyvinvointia. Tavoitteena on työuupumuksen, ylikuormituksen ja unettomuuden ennaltaehkäisy sekä yksilöllisten resurssien, stressinhallinnan ja palautumisen taitojen kehittäminen. Kaikki se, mitä hyvinvoiva työntekijä siis tarvitsee tuekseen.

Miten teillä panostetaan henkilöstön hyvinvointiin? Kerro kommenteissa!


Kommentoi
kirjoitusta

Lue lisää aiheesta