Kiinnostaako vastuullinen yhteistyö?

Toimimme yhdessä monien eri alojen yritysten, liittojen ja järjestöjen kanssa. Tarjoamme yhteistyömahdollisuuksia, joilla yritykset voivat kasvattaa liiketoimintaansa ja olla mukana rakennetun ympäristön kehityksessä.

Content
VastuuGroup_VASTUULLISUUS2_transparent

Yhteistyö

Tarjoamme useita eri tapoja yhteistyöhön, kuten esimerkiksi rajapintaliityntöjä, mahdollisuuksia osallistua pilottihankkeisiin ja palveluidemme kehitykseen.

Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita projekteihin ja pilottihankkeisiin. Teemme myös yhteistyötä liittojen ja järjestöjen kanssa, ja tarjoamme niiden jäsenille esimerkiksi alennuksia palveluistamme.

Ota yhteyttä, niin kehitetään timanttinen yhteistyö yhdessä!

Rajapinnoilla kasvu- ja myyntimahdollisuuksia

Vastuu Group -partneriohjelma tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kasvattaa omaa liiketoimintaansa. Partneriohjelma on markkinapaikka Vastuu Groupin ja partnereidemme väliselle yhteistyölle. Ohjelma on suunnattu niille yhteistyökumppaneillemme, jotka haluavat kehittää palveluitaan Vastuu Groupin tietosisällöllä ja palveluidemme teknisillä rajapinnoilla.

Tulevaisuudessa haluamme panostaa yhdessä partnereidemme kanssa tehtävään kehitystyöhön. Meidän tavoitteenamme onkin toimia luotettavana palvelualustana ja luotettavan datan välittäjänä ekosysteemissä, jossa partneriyrityksemme voivat rakentaa tarjoamaamme dataa hyödyntäen palveluitaan yhteisten asiakkaittemme käyttöön. Ekosysteemissä partnerimme voivat kehittää ja jatkojalostaa jo siellä olevia kyvykkyyksiä tai tuoda ekosysteemiin uusia ratkaisuja.

mydata_Medium

MyData-toiminta

MyData on ihmiskeskeinen lähestymistapa henkilötietojen hallintaan. Siinä missä perinteiset tietosuojaperiaatteet perustuvat datan minimointiin, MyData-periaatteet mahdollistavat ihmiskeskeisen ja kestävän datakeskeisen liiketoiminnan kehittämisen.

Vastuu Group toimii suostumusoperaattorina, joka mahdollistaa eri tietolähteiden ja järjestelmien yhdistämisen ja henkilötietojen vapauttamisen hyötykäyttöön.

Muntiedot on kehitteillä oleva palvelu, joka mahdollistaa yksilölle ihmiskeskeisen tavan jakaa, esittää ja hyödyntää omia tietoja. Palvelu on suunnattu yksityisille henkilöille, jotka voivat hallinnoida tietojensa jakamista eri toimijoille. Esimerkiksi Traficomin kanssa tehdyssä pilotissa ammattikuljettajat hyödynsivät palvelua ajo-oikeuksien esittämisessä työmailla.

haastattelu_Medium

Digitaalinen työllistyminen ja elinikäinen oppiminen

Osana TEM:n rahoittamaa Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutettiin kiinteistö- ja rakennusalan ilmiökartoitus, jonka avulla pystyttiin tunnistamaan KiRA-alan keskeisimpiä elinikäisen oppimisen ja työllistymisen haasteita. Luotettava Työntekijä on kehitteillä oleva palvelumme, jonka avulla näitä haasteita työnhakijoiden työllistymisen osalta pyritään ratkomaan.

Työtä projektin osalta on alusta alkaen tehty yhdessä verkoston kanssa. Järjestämme tapahtumia, joissa työstämme työllistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyviä teemoja. Osallistujat ovat kertoneet, että ovat saaneet inspiraatiota omaan työhönsä. Näin verkostomme tekemisen vaikutus kertaantuu.

VastuuGroup_VASTUULLISUUS2_transparent_700px

CO2 DataHub -hanke ja ESG-ekosysteemi

 

Vastuu Groupin veturoima CO2 DataHub -kokonaisuus mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen paremmalla datalla.

Hanke kehittää menetelmiä yritysten ja kaupunkien koko toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, 
raportointiin ja luotettavalla datalla johtamiseen.

Hanke luo pohjan ESG-ekosysteemin toiminnalle. ESG-ekosysteemin ohjausryhmä koostuu hankkeeseen 
osallistuvista sidosryhmistä ja kokoontuu säännöllisesti. Se luo dataan perustuvat automaattisen CO2-laskennan ja raportoinnin työkalut sekä yhteiset tietostandardit koko rakennetun ympäristön ekosysteemille.

Ekosysteemin tavoitteena on suomalaisen osaamisen skaalaaminen kansainväliseksi.

Tapahtumat ja tilaisuudet

VastuuGroup_yrittaja_2x

Haluatko asiantuntijamme puhumaan tapahtumaasi?