Är du intresserad av ansvarsfullt samarbete?

Vi samarbetar tillsammans med företag, förbund och organisationer i många branscher. Vastuu Group erbjuder samarbetsmöjligheter för företag att öka sin affärsverksamhet och medverka till utvecklingen av den byggda miljön.

Content
VastuuGroup_VASTUULLISUUS2_transparent

Samarbete

Vi erbjuder flera olika samarbetsformer, såsom gränssnitt och möjlighet att delta i våra pilotprojekt och utveckling av våra tjänster.

Vi söker kontinuerligt nya samarbetspartner för projekt och pilotförsök. Vi samarbetar även med förbund och organisationer, och erbjuder exempelvis medlemmarna i dessa rabatter på våra tjänster.

Kontakta oss så kan vi tillsammans finslipa ett strålande samarbete!

Gränssnitt för tillväxt- och försäljningsmöjligheter

Vastuu Groups partnerprogram erbjuder företag möjligheten att öka sin affärsverksamhet. Partnerprogrammet är en marknadsplats för samarbete mellan Vastuu Group och våra partner. Programmet riktar sig till de av våra samarbetspartner som vill utveckla sina tjänster med Vastuu Groups informationsinnehåll och våra tjänsters tekniska gränssnitt.

I framtiden vill vi satsa på utvecklingssamarbete tillsammans med våra partner. Vårt mål är alltså att vara en pålitlig serviceplattform och en förmedlare av tillförlitliga data i ett ekosystem där våra partnerföretag utifrån de data vi erbjuder kan bygga tjänster till gagn för våra gemensamma kunder. I detta ekosystem kan våra partner utveckla och förädla sina befintliga styrkor eller föra in nya lösningar i ekosystemet.

mydata_Medium

MyData-verksamhet

MyData är en människonära approach till administration av personuppgifter. Medan traditionella dataskyddsprinciper utgår från minimering av data, gör MyData-principerna det möjligt att utveckla en datacentrerad affärsverksamhet som är människonära och hållbar.

Vastuu Group agerar samtyckesoperatör som gör det möjligt att kombinera olika informationskällor och system och frigöra personuppgifter för utnyttjande.

Muntiedot är en tjänst under utveckling som är avsedd att göra det möjligt för individer att dela, presentera och utnyttja sina egna uppgifter på ett användarvänligt sätt. Tjänsten är avsedd för privatpersoner så att de kan hantera delningen av personuppgifterna till olika aktörer. Exempelvis drog yrkesförare i ett pilotförsök som utfördes tillsammans med Traficom nytta av tjänsten för att påvisa sina körrättigheter på byggplatser.

haastattelu_Medium

Digital sysselsättning och livslångt lärande

Inom ramen för ett projekt för digital sysselsättning, vilket arbets- och näringsministeriet finansierat, genomförs en kartläggning av olika fenomen inom fastighets- och byggbranschen. Tack vare denna kunde de viktigaste utmaningarna för det livslånga lärandet och sysselsättningen inom branschen identifieras. Pålitlig Medarbetare är en tjänst under utveckling som är avsedd att lösa dessa sysselsättningsutmaningar bland arbetssökande.

Arbetet inom projektet har ända från början gjorts i samarbete med nätverket. Vi vill främja digital sysselsättning och kompetensutveckling tillsammans med andra aktörer. Vi ordnar sammankomster och evenemang där vi bearbetar teman med koppling till sysselsättning och livslångt lärande, och söker lösningar på de utmaningar som uppkommer. Deltagare har berättat att de fått idéer för att utveckla sina egna tjänster och inspiration för sitt arbete. På det här sättet sprider sig effekten av vårt nätverk.

Är du intresserad av att utveckla sysselsättningsmöjligheterna och det livslånga lärandet? Kom med!

rakennettu-ymparisto_Medium

Platform of Trust

Platform of Trust harmoniserar data från olika källor så att uppgifternas fördelar kan utnyttjas i realtid och tryggt – utan tidskrävande och dyra integrationsprocesser. Platform of Trust är en pålitlig dataplattform som gör det möjligt att harmonisera och utnyttja uppgifter från olika källor och olika branscher. En neutral plattform som minskar behovet av integration och kostnaderna avsevärt.

taitorekisteri_Small

SignSpace

SignSpace gör det lättare att samla in underskrifter och hantera avtal. SignSpace är en tjänst för elektronisk signering, vilken påskyndar uppkomsten av avtal och således gör affärsverksamheten smidigare. Elektronisk signering är ett måste för alla miljövänliga företag. Användning av gränssnittet SignSpace ingår i Vastuu Groups Partnerprogram.

Evenemang (på finska)

VastuuGroup_yrittaja_2x

Vill du boka en av våra experter för att tala under ditt evenemang?