Tjänster för
beställare

Vastuu Group erbjuder mångsidiga tjänster för att låta den som köper arbete sköta sina lagstadgade skyldigheter inom fastighets- och byggbranschen.

Content
Palvelut yrittäjälle

Bekanta dig med våra tjänster

Vastuu Group erbjuder tjänster som underlättar den administrativa bördan för den som beställer eller köper arbete. Med våra tjänster kan du tackla de bestyr som beställaransvarslagen, lagen om beskattningsförfarande och arbetarskyddslagen medför. Samtidigt får du kontroll över informationsresursen och kan sköta pappersarbetet och signering av dokumentet allt enklare.

 

yrittajan-roolisivu_Medium

Automatisera leverantörsuppföljningen

Valvoja leverantörsuppföljning är en tjänst som underlättar för den som beställer arbete. Tjänsten söker och arkiverar automatiskt de uppgifter som ingår i beställaransvaret för de Pålitlig Partner-företag som markerats för uppföljning i tjänsten. Som beställare behöver du bara kontrollera leverantörens Pålitlig Partner-rapport i Valvoja innan avtalet sluts och sedan lägga till företaget för uppföljning. Valvoja arkiverar automatiskt rapporterna för de företag som är under uppföljning och meddelar dig om uppgifterna om företaget förändras.

 

tyomaarekisteri-1_Medium

Underlätta rapporteringen till Skatteförvaltningen

Byggplatsregistret gör det enklare att fullgöra den skyldighet att lämna uppgifter vilken ingår i lagen om beskattningsförfarande. Den skyldighet att lämna uppgifter som ingår i lagen om beskattningsförfarande förutsätter att de som beställer byggtjänster och de huvudsakliga genomförarna varje månad rapporterar uppgifterna om entreprenader och anställda till Skatteförvaltningen. Byggplatsregistret gör det enklare att samla in och med de insamlade uppgifterna automatiskt skapa rapporter som smidigt kan skickas vidare till Skatteförvaltningen. Tjänsten utgör en informationsresurs och ett arkiv som är gemensamt för byggplatsen.

Vi rekommenderar även

VastuuGroup_yrittaja_2x

Behöver du hjälp?

Våra instruktioner hittar du i vårt hjäpcenter. Du kan självklart också kontakta vår kundtjänst.