Våra tjänster för svenska företag

Företag med verksamhet i Finland måste följa kraven i den finska lagstiftningen. Vi gör det enkelt att fullgöra skyldigheterna inför utstationering av arbetstagare.

Luotettava-Kumppani_Small

Pålitlig Partner

I Finland förutsätter lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (beställaransvarslagen) att beställaren eller köparen innan ett avtal ingås ska säkerställa att avtalsparten fullgör sina lagstadgade förpliktelser som avtalsparter och arbetsgivare. Om du utstationerar arbetskraft till Finland är det enklaste sättet att säkerställa regelefterlevnad att låta oss samla in all information som krävs. Vi publicerar informationen i en rapport och gör den tillgänglig i vår tjänst för alla avtalsparter.

tyomaarekisteri-1_Medium

Valttikort

Enligt arbetarskyddslagen ska den som jobbar på en byggarbetsplats ha ett personkort med ett kvalitetsgranskat fotografi, personens namn och skattenummer samt uppgifter om arbetsgivaren.

Valttikortet är ett utmärkt val och samtidigt ett förträffligt mångfunktionellt ID för byggplatser. Utöver nödvändig identifiering på byggplatser tjänar kortet även som passerkontroll och intyg över yrkeskvalifikationer. Dessutom kan en elektroniskt avlagd ePerehdytys-introduktion avläsas direkt från Valttikortet.

Smartkortet har även en streckkod och ett RFID-chip och kan alltså avläsas elektroniskt.

Nyttig information för svenska företag i Finland

Du måste anmäla ditt skattenummer till Skattenummerregistret för att kunna beställa Valttikort.

Kontakta oss