Valttikort

Enligt arbetarskyddslagen i Finland ska den som jobbar på en byggarbetsplats ha ett personkort med ett kvalitetsgranskat fotografi, personens namn och skattenummer samt uppgifter om arbetsgivaren.

Valttikortet är ett utmärkt val.

Content
Palvelut yrittäjälle

Beställ Valttikort

Sköt dina skyldigheter och beställ Valttikort till dina anställda. Enbart 26 € + moms.

Svenska företag utan adress i Finland eller personliga internetbankkoder till en finsk bank kan beställa Valttikort vid vårt verksamhetsställe i Tallinn i Estland. Om du inte har möjlighet att avhämta korten i Tallinn kontakta vår kundtjänst på customerservice@vastuugroup.fi.

Börja med att fylla i uppgifter om dina anställda i Ilmoita. Ytterligare anvisningar hittar du nedan.

Om du har internetbankkoder till en finsk bank, kan du göra beställningen i Ilmoita-tjänsten. Om du använder Ilmoita för att beställa Valttikort, måste leverans- och faktureringsadresserna ligga i Finland.

Anvisningar

De som jobbar på byggplatser i Finland ska vara registrerade i Skatteförvaltningens Skattenummerregister. Dina anställda måste registrera sig i Skattenummerregistret innan du kan beställa Valttikort. Om de inte har skattenummer ännu, måste de uppsöka en skattebyrå för att ansöka om finskt ID och skattenummer. Mer information finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Osäker på om den anställdas skattenummer har lagts till? Kontrollera om skattenumret finns i registret.

När skattenumren har lagts till Skattenummerregistret, gör du så här:

  • Skapa ett företagskonto (företagskontot är avgiftsfritt).
  • Logga in och välj sedan Ilmoita, Valtti & ePerehdytys.
  • Välj fliken Anställda och fyll i uppgifterna om de anställda.
  • Spara och lägg till foton separat för varje anställd.
  • I det här skedet verifieras registreringen av de anställda i Skattenummerregistret. Verifieringen sker endast på veckodagar under kontorstid, och den tar omkring 1–3 timmar i anspråk. Vänta tills de anställdas status har ändrats till Anmäld.
  • När status är Anmäld kan du beställa Valttikort.
  • Skicka en fritt formulerad beställning till kundservice@vastuugroup.fi och ange företagets namn, företagsnummer, kontaktperson, telefonnummer, e-postadress och en förteckning över de anställda du vill beställa Valttikort åt.

Korten skickas från Tondi Training Center, Pärnu mnt 142, Tallinn. Beställningar som görs via beställningstjänsten måste avhämtas personligen på verksamhetsstället.

Om du inte har möjlighet att avhämta korten i Tallinn kontakta vår kundtjänst på customerservice@vastuugroup.fi.

Om du har finska bankkoder kan du beställa Valttikort i tjänsten Ilmoita.

På arbetarskyddsförvaltningens sida Byggbranschen hittar du mer information om personkort och andra skyldigheter som gäller byggplatser i Finland.