Valttikort

Enligt arbetarskyddslagen i Finland ska den som jobbar på en byggarbetsplats ha ett personkort med ett kvalitetsgranskat fotografi, personens namn och skattenummer samt uppgifter om arbetsgivaren.

Valttikortet är ett utmärkt val.

Content
Palvelut yrittäjälle

Beställ Valttikort

Sköt dina skyldigheter och beställ Valttikort till dina anställda. Enbart 29 € + moms. Börja med att fylla i uppgifter om dina anställda i personalhantering.

Anvisningar

De som jobbar på byggplatser i Finland ska vara registrerade i Skatteförvaltningens Skattenummerregister. Dina anställda måste registrera sig i Skattenummerregistret innan du kan beställa Valttikort. Om de inte har skattenummer ännu, måste de uppsöka en skattebyrå för att ansöka om finskt ID och skattenummer. Mer information finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Osäker på om den anställdas skattenummer har lagts till? Kontrollera om skattenumret finns i registret.