« takaisin

Vad innebär beställaransvarslagen?

Vad_innebär_beställaransvarslagen.jpg

Har du stött på beställaransvarslagen i något sammanhang, men inte känt till vad lagen innebär i praktiken? Vatuu Groups Pålitlig Partner-tjänst underlättar skötseln av skyldigheterna i fråga om beställaransvarslagen, men vilka är skyldigheterna och vem gäller de? Här får du en kort genomgång:

Vad är beställaransvarslagen?

Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft, eller beställaransvarslagen, kräver att beställaren utreder att avtalsparten uppfyller sina lagstadgade skyldigheter som avtalspart och arbetsgivare. Lagen strävar till att bekämpa den gråa ekonomin och främja jämlik konkurrens mellan företag samt försäkra att arbetsvillkoren följs. Södra Finlands regionsförvaltningsverk övervakar att lagen följs i Finland.

Vilka är skyldigheterna enligt beställaransvarslagen?

Lagen kräver att beställaren kontrollerar, och avtalsparten förser beställaren med, högst tre månader gamla uppgifter och utredningar enligt följande:

  • - Utredningar om tillhörighet i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över momsskyldiga
  • handelsregisterutdrag.
  • - Utredning om skatteskulder.
  • - Utredning om arbetstagarnas pensionsförsäkring och betalning av pensioner.
  • - Utredning om vilket kollektivavtal som följs eller centrala arbetsvillkor.
  • - Utredning om arbetshälsovård.
  • - Inom byggbranschen krävs även en utredning om lagstadgad olycksfallsförsäkring.

 

Vem gäller beställaransvarslagen?

Lagen gäller beställare som använder hyrd arbetskraft eller underleverantörer. Arbetet måste vara relaterat till de uppgifter som beställaren vanligen utför. Lagen gäller alla branscher. Små avtal om användning av underleverantörer och tillfälligt anställd arbetskraft är undantagna från lagen; lagen gäller inte om varaktigheten för det tillfälliga arbetet är högst 10 arbetsdagar eller om avtalet med underleverantören är värt är högst 9 000 euro utan moms.

Vad har Pålitlig Partner -tjänsten att göra med detta?

Pålitlig Partner-tjänsten hjälper företag att sköta sina skyldigheter i fråga om beställaransvarslagen. Tjänsten hämtar de uppgifter, som lagen kräver, från olika register och håller uppgifterna uppdaterade. Uppgifterna sparas i tjänsten och de sammanställs på en rapport, som alla registrerade användare fritt kan hämta från tjänsten. Leverantören behöver inte själv hämta, sammanställa och uppdatera de lagstadgade utredningarna och uppgifterna. Företaget behöver skicka oss utredningarna och uppgifterna endast en gång, då hen blir medlem i vår tjänst. Pålitlig Partner-tjänsten sparar både företagets tid och pengar.

Haluatko lukea lisää Luotettava Kumppani -palvelusta suomeksi? Täältä löydät suomenkielisen kirjoituksen aiheesta.

    Läs mer om Pålitlig Partner -tjänsten


Lue lisää aiheesta