Suomen Tilaajavastuu on nüüd Vastuu Group. Kõiki meie teenuseid saate endiselt kasutada ettevõtte konto kaudu. Lugege edasi.

VastuuGroup_tilaaja

Kus peitub veronumero.fi?

Seoses tootemargi muudatusega otsustasime teenuste osutamist lihtsustada ja tuua maksunumbriteenused ühte kohta, teiste teenuste juurde.

Teavita-teenusesse ja ehitusobjektiregistrisse saate logida sisse Vastuu Groupi ettevõtte konto kaudu. Sealtsamast leiate ka meie ülejäänud teenused. Logige sisse samade kasutajatunnustega, mida kasutasite veebilehel veronumero.fi.

Alusta siit

60 000

Usaldusväärne Partner Soome

600 000

Valtti-kaardid