Building the
Future.

Edendame ehitussektori digiteerimist ja aitame majandusharu ettevõtetel seadusjärgseid kohustusi täita. Meie teenused muudavad ettevõtete argipäeva lihtsamaks. Tagame usaldusväärsete andmete abil parema ja kestlikuma elu nii inimestele kui ka keskkonnale.

Content
VastuuGroup_VASTUULLISUUS_transparent

Vastuu Group – Building the Future

Enne Vastuu kontserni rajamist oli ettevõtte nimi Suomen Tilaajavastuu. Sel ajal keskendusime esmajoones ehitussektori ettevõtete abistamisele, et aidata neil hallata ühiskondlikke ja seadusjärgseid kohustusi. Seega on vastutustundlikkus ja usaldus olnud meie tegevuse alus juba aegade algusest.

Aegamööda oleme kasvanud ettevõtteks, kes pakub juba tuttavaid teenuseid eri valdkondade ettevõtetele, kuid toetab endiselt tugevalt hoonestusvaldkonna digiüleminekut. Me soovime, et meie teenuste kaudu kogutud andmed oleksid kõigile kättesaadavad ja lihtsustaksid sektori arengut. Me soovime aidata kliente ja koostööpartnereid, et neist saaksid paremad hoonestusvaldkonna otsustajad, ehitajad, elanikud ja tarbijad ning meie muutuksime ühes nendega vastutustundlikumaks ettevõtteks.

Kujutlege tulevikku, kus kohustusi saab hallata vaid ühe hiireklõpsuga, ehitusprojektid lõpetatakse tähtajal ja ebavajaliku töö peale raha ei kulutata. Meie suudame selle unistuse täide viia!

Me usume, et kestlikum hoonestatud keskkond tagab meile kõigile paremad elamistingimused.

Kas ka teid huvitab parema tuleviku loomine? Võtke meiega ühendust ja loome seda koos!

Unistus parematest elamistingimustest

Meie unistus on parandada 2025 aastaks miljardi inimese elamistingimusi. Meid motiveerib kindel veendumus, et me suudame jätta endast järeltulevatele põlvedele parema maailma, kui kasutame hoonestusvaldkonnas kestlikumaid lahendusi.

  • Ettevõtete kestlik kasv ärimudelite abil, mis põhinevad usaldusel ja kasutavad andmeid.
  • Inimeste paremad elamistingimused tänu nutiteenustele.
  • Planeedi parem tulevik tänu hoonestusvaldkonna kestlikumatele lahendustele.

Enesejuhtimine kui eestvedamise alus

Me oleme loobunud traditsioonilisest hierarhilisest juhtimismudelist, mis eeldab ülemuste olemasolu, ja tugineme selle asemel enesejuhtimisele. See tähendab meie jaoks vabadust ja vastutust. Me oleme veendunud, et igaüks on suuteline tegema oma vastutusala seisukohast parimaid otsuseid, ja eeldame loomulikult nende otsuste eest vastutuse võtmist. Enesejuhtimisel on muidugi omad vead, mistõttu teeme parema ärikultuuri nimel kogu aeg koostööd.

Omanikud ja liikmesoodustused

Juhastus