Budujemy przyszłość.

Wspieramy cyfryzację branży budowlanej i pomagamy firmom z sektora budowlanego w wypełnianiu ich obowiązków prawnych. Nasze usługi ułatwiają codzienną działalność firm. Tworzymy lepsze i bardziej zrównoważone warunki dla ludzi i otoczenie dzięki wiarygodnym danym.

Content
VastuuGroup_VASTUULLISUUS_transparent

Vastuu Group - Budujemy przyszłości

Zanim powstało Vastuu Group, byliśmy znani jako Suomen Tilaajavastuu. Nasze działania koncentrowały się w szczególności na wspieraniu firm z sektora budowlanego w zarządzaniu ich obowiązkami pracowniczymi i ustawowymi. W związku z tym odpowiedzialność i zaufanie od samego początku leżały u podstaw tego, co robimy.

W międzyczasie staliśmy się operatorem, który nadal oferuje dotychczasowe usługi dla firm z różnych branż, ale jest również bardzo zaangażowany we wspieranie środowiska cyfrowego. Chcemy, aby dane, które zbieraliśmy za pośrednictwem naszych usług, były dostępne dla wszystkich, aby umożliwić łatwiejszy rozwój sektora. Chcemy pomóc naszym klientom i partnerom serwisu, w stawaniu się lepszymi decydentami, inżynierami , mieszkańcami i konsumentami w branży budowlanej, a także wspólnie z nimi stać się bardziej odpowiedzialnym operatorem danych.

Wyobraź sobie przyszłość, w której obowiązki administracyjne mogą być zarządzane i wypełniane za pomocą jednego kliknięcia myszki, projekty budowlane są wykonywane na czas, a pieniądze nie są marnowane na niepotrzebną pracę. Spełniamy to marzenie!

Wierzymy, że bardziej zrównoważone środowisko budowlane oznacza lepsze warunki życia dla nas wszystkich.

Czy chcesz stworzyć lepszą przyszłość? Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli to zrobić razem!

E-mail

 

Marzy o lepszych warunkach życia

Naszą wizją jest zapewnienie lepszych warunków życia miliardowi ludzi do 2025 r. Naszą motywacją jest silne przekonanie, że możemy pozostawić lepszy świat dla przyszłych pokoleń, wdrażając bardziej zrównoważone rozwiązania dla środowiska branży budowlanej.

Zrównoważony rozwój firm dzięki modelom biznesowym opartym na zaufaniu i wykorzystaniu danych.

Lepsze warunki życia dla ludzi dzięki inteligentnym usługom.

Lepsza przyszłość dla Ziemi dzięki bardziej zrównoważonym rozwiązaniom dla środowiska budowlanego.

Cały czas pracujemy dla Państwa nad nowymi rozwiązaniami.

 

Decentralizacja, samozarządzanie jako model organizacyjny

Decentralizacja, samozarządzanie jako model organizacyjny

Porzuciliśmy tradycyjny hierarchiczny model zarządzania prowadzony przez przełożonych i przeszliśmy na samozarządzanie. Dla nas samorządność oznacza wolność i odpowiedzialność. Ufamy, że każdy jest w stanie podejmować najlepsze decyzje dotyczące swoich obszarów odpowiedzialności - i oczywiście bierze na siebie odpowiedzialność za te decyzje. Samoadministracja to oczywiście wyzwania, dlatego stale pracujemy nad ulepszaniem naszej kultury korporacyjnej.

Zarząd

Kai Puustinen
CEO, Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry

Rada nadzorcza

Bo Harald

Tarmo Pipatti

Reijo Paananen

Eero Suomela

Ilkka Lakaniemi