Budujemy przyszłość.

Wspieramy cyfryzację branży budowlanej i pomagamy firmom z sektora budowlanego w wypełnianiu ich obowiązków prawnych. Nasze usługi ułatwiają codzienną działalność firm. Tworzymy lepsze i bardziej zrównoważone warunki dla ludzi i otoczenie dzięki wiarygodnym danym.

Content
VastuuGroup_VASTUULLISUUS_transparent

Vastuu Group - Budujemy cyfrową przyszłość dla obywateli, firm i administracji

Zanim utworzyliśmy Vastuu Group, byliśmy znani jako Suomen Tilaajavastuu. Nasze działania koncentrowały się w szczególności na wspieraniu firm z sektora budowlanego w zarządzaniu ich obowiązkami pracowniczymi i ustawowymi. W związku z tym odpowiedzialność i zaufanie od samego początku leżały u podstaw tego, co robimy.

Pomagamy, między innymi, polskim firmom działać na rynku budowlanym w Finlandii – wykonywać kontrakty, delegować pracowników do Finlandii, działać na zasadzie podwykonawstwa.

Teraz oferujemy usługę Reliable Partner dla polskich firm. Przeczytaj więcej o otwarciu naszej usługi dla polskich firm tutaj.

W międzyczasie staliśmy się operatorem, który nadal oferuje dotychczasowe usługi dla firm z różnych branż, ale jest również bardzo zaangażowany we wspieranie środowiska cyfrowego. Chcemy, aby dane, które zbieraliśmy za pośrednictwem naszych usług, były dostępne dla wszystkich, aby umożliwić łatwiejszy rozwój sektora. Chcemy pomóc naszym klientom i partnerom serwisu, w stawaniu się lepszymi decydentami, inżynierami , mieszkańcami i konsumentami w branży budowlanej, a także wspólnie z nimi stać się bardziej odpowiedzialnym operatorem danych.

Wyobraź sobie przyszłość, w której obowiązki administracyjne mogą być zarządzane i wypełniane za pomocą jednego kliknięcia myszki, projekty i przedsięwzięcia wykonywane są na czas, a pieniądze nie są marnowane na niepotrzebną pracę. Spełniamy to marzenie!

Wierzymy, że bardziej zrównoważone środowisko cyfrowe oznacza lepsze warunki życia dla nas wszystkich.

Jeżeli chciałbyś stworzyć z nami projekt dotyczący cyfryzacji i zarządzania danymi w Unii Europejskiej, skontaktuj się z nami!

E-mail

 

Dążymy do doskonalszych warunków życia poprzez cyfryzację

Naszą wizją jest zapewnienie lepszych warunków życia miliardowi ludzi do 2025 r. Naszą motywacją jest silne przekonanie, że możemy pozostawić lepszy świat dla przyszłych pokoleń, wdrażając bardziej zrównoważone rozwiązania dla cyfryzacji różnych dziedzin naszego życia.

Zrównoważony rozwój firm dzięki modelom biznesowym opartym na zaufaniu i wykorzystaniu danych.

Lepsze warunki życia dla ludzi dzięki inteligentnym usługom.

Lepsza przyszłość dla Ziemi dzięki bardziej zrównoważonym rozwiązaniom w zarządzaniu gospodarką (w tym branżą budowlaną).


Cały czas pracujemy dla Państwa nad nowymi rozwiązaniami.

 

Decentralizacja, samozarządzanie jako model organizacyjny

Decentralizacja, samozarządzanie jako model organizacyjny

Porzuciliśmy tradycyjny hierarchiczny model zarządzania prowadzony przez przełożonych i przeszliśmy na samozarządzanie. Dla nas samorządność oznacza wolność i odpowiedzialność. Ufamy, że każdy jest w stanie podejmować najlepsze decyzje dotyczące swoich obszarów odpowiedzialności - i oczywiście bierze na siebie odpowiedzialność za te decyzje. Samoadministracja to oczywiście wyzwania, dlatego stale pracujemy nad ulepszaniem naszej kultury organizacyjnej.

Zarząd