Meie kaubamärgi lugu

Me oleme astunud ettevõttena suure sammu edasi. Suomen Tilaajavastuu nime all olime tuntud kui bürokraatiavastane varimajanduse ennetaja ja ehitussektori teenuseosutaja. Kuid meie unistus on olla veelgi enamat, mistõttu on meie nimi nüüd Vastuu Group. Meile on endiselt väga oluline, et meie vahendatavaid andmeid ja teenuseid saaks usaldada.

VastuuGroup_VASTUULLISUUS_transparent

Suomen Tilaajavastuu on nüüd Vastuu Group

Me oleme astunud ettevõttena suure sammu edasi. Suomen Tilaajavastuu nime all olime tuntud kui bürokraatiavastane varimajanduse ennetaja ja ehitussektori teenuseosutaja. Kuid meie unistus on olla veelgi enamat, mistõttu on meie nimi nüüd Vastuu Group. Meile on endiselt väga oluline, et meie vahendatavaid andmeid ja teenuseid saaks usaldada.

Me soovime olla tuntud hoonestusvaldkonna ökosüsteemi ettevõttena, kelle jaoks vastutustundlikkus on enesestmõistetav. Meie suur unistus on parandada 2025. aastaks miljardi inimese elamistingimusi. Me kavatseme selle saavutada usaldusväärsete andmete ja koostööga, sest meie unistust on võimalik täide viia, kui loome ühiselt nutikaid ja kestlikke lahendusi. Üksinda pole see võimalik.

Meie unistus on julge, kuid Vastuu kontsern ongi harjunud pööraste ja lennukate ideedega.

Kuidas luua paremaid elamistingimusi? Lahendus peitub koostöös. Meie ülesanne on olla vahendaja, takistuste kõrvaldaja ja visionäär. Meie töövahendid on järgmised.

  • Bürokraatiat vähendavad teenused.
  • Platvorm, kuhu laaditakse andmemassiivid.
  • Nõusolekute töötlemise platvorm.
  • E-isikutunnistuste loomise platvorm.

Meie ajaloos on palju pööraseid ideid ja edulugusid, millesse keegi teine algul ei uskunud. Tubli kümne aasta jooksul oleme muutunud väikesest idufirmast rahvusvahelistuvaks ja kiiresti kasvavaks ettevõtteks, kes pakub tööd ligi 100 inimesele ja on võtnud tegevuse aluseks vastutuse. Kuigi me pole täiuslikud, lähtume me otsustes esmajoones vastutusest olenemata asjaolust, kas see puudutab turundusmaterjale või mõnd suuremat äriküsimust.

Me õpime parimaid enesejuhtimisviise ja oleme püüdnud luua parimad tingimused meeskonnana tegutsemiseks. Kõik see aga põhineb inimlikkusel ja austusel teiste vastu, sest nii on võimalik luua kollektiiv ja ettevõte, kus inimesed saavad, julgevad ja tahavad ise julgeid otsuseid teha ning nende eest vastutust võtta.

Muudatustest hoolimata on meie ettevõtte tuum samaks jäänud. Meie väärtused – julgus, austus ja inimlikkus – kajastuvad nii strateegilistes valikutes kui ka kollektiivi igapäevatöös. Kuigi me astume ettevõttena suuri samme, oleme nagu üks suur pere, kes toetab kolleege keerulistes tööolukordades ning jagab ka eraelu rõõme ja muresid. Kõik see loob usaldust, mida jätkub meie ettevõttes mitmele tasemele.