Vår Story

Som företag har vi gjort ett stort språng. Vi har gått under namnet Suomen Tilaajavastuu, känt för sin kamp mot byråkrati och grå ekonomi och för sina tjänster till byggbranschen. Vår dröm är att vara ännu mer än detta – därför går vi hädanefter under namnet Vastuu Group. Samtidigt är det oerhört viktigt för oss att de data och tjänster som vårt företag tillhandahåller är tillförlitliga.

 

VastuuGroup_VASTUULLISUUS_transparent

 

Suomen Tilaajavastuu blev Vastuu Group

Som företag har vi gjort ett stort språng. Vi har gått under namnet Suomen Tilaajavastuu, känt för sin kamp mot byråkrati och grå ekonomi och för sina tjänster till byggbranschen. Vår dröm är att vara ännu mer än detta – därför går vi hädanefter under namnet Vastuu Group. Samtidigt är det oerhört viktigt för oss att de data och tjänster som vårt företag tillhandahåller är tillförlitliga.

Vi vill bli kända som ekosystemaktör för den byggda miljön och ha ansvar som utgångspunkt för verksamheten. Vår stora dröm är att innan 2025 ha skapat bättre livsvillkor för miljarder människor. Vi tänker uppnå detta genom pålitliga data och i samarbete med andra, eftersom det är genom samarbete för att bygga smarta och hållbara lösningar som vår dröm förverkligas. Ensam kan ingen göra det.

Vår dröm är djärv, men vid Vastuu Group har vi vant oss vid galna och högtflygande drömmar.

Hur kan bättre livsvillkor skapas? Lösningen ligger i samarbete. Vår roll är att göra det möjligt, bana väg och skapa visioner. De verktyg vi har att tillgå är

  • tjänster för att minska på byråkratin
  • en plattform som gör att datasilor kan skrotas
  • en plattform för att hantera samtycken
  • en plattform som skapar elektroniska identiteter för individer

Vi historia är full av galna idéer och framgångsberättelser som inte genast rönt förtroende. På drygt tio år har vi vuxit från ett litet uppstartsföretag till ett mycket internationellt företag med närmare 100 medarbetare och har etablerat pålitlighet i företagets kärna. Även om vi inte är perfekta, fattas beslut i företaget ansvarsfullt, oavsett om det handlar om små annonsmaterial eller stora beslut om affärsverksamheten.

Som företag utforskar vi bästa praxis för självstyrning och vi har sökt bästa möjliga form av teamsamverkan. Allt detta utgår ändå från att vi agerar mänskligt och med respekt för varandra så att vi kan bygga upp en arbetsgemenskap och ett företag där människor själv kan, vågar och vill fatta modiga beslut – och också själva ta ansvar för dem.

Mitt uppe i allt ändringsarbete förblir ändå kärnan densamma. Våra värderingar – mod, respekt och humanitet – återkommer såväl i företagets strategiska val som i det vardagliga arbetet. Samtidigt som vi som företag gör språng ut i det okända, står vi i egenskap av kollegor och arbetsfamilj stadigt vid varandras sida i såväl utmanande situationer på jobbet som i privatlivets stormar. Allt detta skapar förtroende, också det mångbottnat i vårt företag.