Building the
Future.

Vi främjar digitaliseringen av byggd miljö och hjälper företagen i branschen att sköta sina lagstadgade förpliktelser. Våra tjänster underlättar vardagen för företag. Vi skapar ett bättre och mer hållbart liv för människor och miljö med hjälp av pålitliga data.

Content
VastuuGroup_VASTUULLISUUS_transparent

Vastuu Group – Building the Future

Innan Vastuu Group uppstod gick vi under namnet Suomen Tilaajavastuu. På den tiden låg fokus i vår verksamhet främst på att hjälpa företag inom byggbranschen med deras samhälleliga och lagstadgade skyldigheter. Ansvar och pålitlighet har alltså alltsedan början varit kärnan i vår verksamhet.

På vägen har vi utvecklats till en aktör som fortsättningsvis erbjuder dessa tjänster till företag i olika sektorer men som även eftertryckligt medverkar till att främja digitaliseringen av den byggda miljön. Vi vill tillhandahålla de data som ackumuleras via våra tjänster så att de är tillgängliga för alla för att branschen enklare ska kunna utvecklas. Vi vill hjälpa våra kunder och våra samarbetspartner att förändras och bli bättre beslutsfattare, byggherrar, invånare och konsumenter av den byggda miljön, och tillsammans med dem utvecklas till att bli allt mer ansvarstagande.

Tänk dig en framtid där de lagstadgade skyldigheterna kan skötas genom en knapptryckning, där byggprojekt blir färdiga i tid och pengar inte går till onödigt arbete. Vi gör denna drömvärld till verklighet!

Vi tror att en hållbar byggd miljö betyder bättre livsvillkor för oss alla.

Intresserad av att skapa en bättre framtid? Tveka inte att kontakta oss – tillsammans kan vi!

Med en dröm om att skapa bättre livsvillkor

Vår dröm är att innan 2025 ha skapat bättre livsvillkor för miljarder människor. Vår motivation är en stark tro på att kunna överlämna en bättre värld till kommande generationer med hjälp av lösningar för en mer hållbart byggd miljö.

  • För företag, hållbar tillväxt med affärsmodeller som baserar sig på pålitlighet och utnyttjar data.
  • För människor bättre livsvillkor med smarta tjänster.
  • För jorden en bättre framtid med hållbarare lösningar för den byggda miljön.

Med självstyrning som ledarskapspraxi

Vi har slängt den traditionellt hierarkiska, chefsstyrda ledarskapsmodellen i skräpkorgen och övergått till självstyrning. Självstyrning innebär för oss frihet under ansvar. Vi litar på att vi alla själva kan fatta de bästa besluten på våra områden – och självklart också ta ansvar för besluten. Också självstyrning medför naturligtvis utmaningar. Därför arbetar vi kontinuerligt tillsammans för att förbättra den och skapa en företagskultur som passar oss bättre.

Våra ägare och dina förmåner

Styrelsen