Valttikort

Valttikortet är ett elektroniskt personkort i enlighet med arbetarskyddslagen. Det fungerar även som nyckel till byggplatsen eller varvsområdet. Valttikortet inkluderar alla de uppgifter som krävs i arbetarskyddslagen: ett fotografi, personens namnuppgifter och skattenummer samt uppgifter om arbetsgivaren.

 

Content
Palvelut yrittäjälle

Valttikortet – en elektronisk nyckel till byggplatsen

Näyttää_valttikorttia - 1090X500

Enligt arbetarskyddslagen ska den som jobbar på en byggarbetsplats eller ett varv ha ett personkort med personens namn, fotografi och skattenummer samt uppgifter om arbetsgivaren.


Valttikortet är ett mångsidigt personkort för byggarbetsplatser. Kortet tjänar förutom som personkort även som passerkontroll och intyg över yrkeskvalifikationer. Det kan användas i våra partners passersystem och med kortet kan entreprenörernas uppgifter enkelt fås fram i Personalhanteringstjänsten. Det här effektiverar den rapportering av arbetstagaruppgifter till skattemyndigheten som informationsskyldigheten inom byggbranschen förpliktar till. Dessutom kan kortet kopplas till de yrkeskvalifikationer som finns om respektive arbetstagare i Taitoregistret.


Kortet kostar 29 € + moms samt leverans- och expeditionsavgifter 7,20 €/beställning.

Valtti&LK_sidonta_email

Valttikort och Pålitlig Partner hand i hand

För att kunna förbättra arbetsmiljön och främja en mer transparent företagsverksamhet förutsätter vi Pålitlig Partner kundrelation från alla Valttikortti-kunder senast den 31 december 2023.

Behöver du hjälp med Valttikorten?

Så här beställer du Valttikort

Valttikort beställs i vår Korttjänst Beställningen gör enklast på dator.

När du beställer Valttikort för första gången:

  •  Anmäl dig själv eller dina arbetstagare i Skatteförvaltningens offentliga skattenummerregister, där arbetstagare som jobbar på byggarbetsplatser och/eller varv i Finland ska finnas registrerade.
  • Därefter skapar du ett företagskonto åt ditt företag, om det inte redan har ett sådant.
  • I företagskontot går du till tjänsten Personalhantering och lägger där till uppgifter om de arbetstagare du vill beställa Valttikort till.
  • Uppgifterna sparas först med status Okontrollerad, tills det har kontrollerats att personen i fråga finns i ett offentligt skattenummerregister. Det här görs automatiskt och i realtid i tjänsten.
  • Vänta tills personens status blir Anmäld. Därefter kan du påbörja den egentliga kortbeställningen i Korttjänsten.


Mer detaljerade anvisningar för att beställa Valttikort hittar du här.

Korttjänsten

Hantera kortbeställningar

När du lagt till uppgifterna om dina arbetstagare i Personalhanteringstjänsten kan du beställa bildförsedda Valttikort via Korttjänsten. Du kan vara säker på att uppgifterna om namn och skattenummer stämmer på korten eftersom de kontrollerats automatiskt i Personalhanteringstjänsten.

Valttikorten uppfyller de krav som ställs i lagen på bildförsett personkort som ska användas på byggplatser och varvsområden.

Korttipalvelu_työpöyta

I Korttjänsten kan du utöver att beställa nya kort dessutom också:

  • spärra föråldrade och överflödiga Valttikort.
  • kontrollera, hantera och följa upp kortbeställningar som gjorts under det senaste året.
  • ladda ner pdf-kopior av beställda kort medan du inväntar beställningen.
  • skicka dina arbetstagare begäran om att identifiera sig för bekräftelse av Valttikort.

Mer info