Pålitlig Partner

Med Pålitlig Partner sköter du de skyldigheter som fastslås i beställaransvarslagen. Tjänsten hämtar automatiskt de uppgifter som lagen kräver och håller dem alltid uppdaterade.

Content
VastuuGroup_JAETTUDATA_transparent

Med Pålitlig Partner sköter du skyldigheterna i beställaransvarslagen

Du måste fylla i en fullmakt för att kunna ansluta dig. Med fullmakten befullmäktigar du Vastuu Group att på ditt företags vägnar söka upp och uppdatera de uppgifter som beställaransvarslagen kräver. Fyll i fullmakten på internet, underteckna den och skicka den per e-post till oss på asiakaspalvelu@vastuugroup.fi.

Om du vill få rapporten i OK-läge möjligast snabbt, se vilka bilagor du ska skicka in med fullmakten.

Priset för tjänsten är 115 € + moms per år

Uppdatering av Pålitlig Partner-rapporten

Pålitlig Partner-rapporten för ditt företag finns kostnadsfritt att hämtas i tjänsten så fort vi har registrerat fullmakten. Om några uppgifter saknas eller vi väntar på att få dem från en kunduppgiftskälla, har ditt företags rapport status Inväntar uppgifter.

Vill du att din Pålitlig Partner-rapport ska få status OK så snart som möjligt? Skicka oss då följande:

Om företaget inte har avlönad arbetskraft: 

  • Ett högst 10 dagar gammalt intyg över betalning av skatter.

Om företaget har avlönad arbetskraft ska du dessutom bifoga följande: 

  • Ett högst 10 dagar gammalt intyg över att företagets ArPL-försäkring är i kraft och betald.
  • Ett högst 10 dagar gammalt intyg över lagstadgad olycksfallsförsäkring.
  • Information om var ditt företag har sin företagshälsovård.
  • Information om vilket kollektivavtal som ditt företag följer.

Som frivillig information kan du bifoga intyg på giltig ansvarsförsäkring och ett under 10 dagar gammalt intyg på olycksfallsförsäkring för företagare.

Du får intygen från Skatteförvaltningen och dina försäkrings- och pensionsförsäkringsbolag.

Pålitlig Partner och utländska företag

För ett finskt företag med ett utländskt dotterbolag eller en utländsk filial eller för ett utländskt företag med ett finskt dotterbolag eller en finsk filial ska separata pdf-fullmakter fyllas i för det finska och det utländska företaget. För närvarande kan estniska, svenska, litauiska, lettiska och polska företag bli Pålitliga Partner.

Fullmakter för utländska företag

Mer information

VastuuGroup_tilaaja

Behöver du hjälp med att fylla i fullmakten

Se våra instruktioner för att fylla i fullmakten. Eller kontakta vår kundservice, vi hjälper gärna till.