Byggplatsregister

Byggplatsregistret är ett verktyg för beställaren och den huvudsakliga genomföraren. Med registret kan man fullgöra den informationsskyldighet som avses i lagen om beskattningsförfarande om rapportering om arbetstagare och entreprenad till Skatteförvaltningen. Dessutom är Arbetsplatsregistret ett elektroniskt arkiv över byggplatsinformationen.

Content
Työmaarekisteri

Byggplatsregistret är en lösning för skötseln av informationsskyldigheten

Byggplatsregistret är ett verktyg för beställaren och den huvudsakliga genomföraren. Med registret kan man fullgöra den informationsskyldighet som avses i lagen om beskattningsförfarande om rapportering om arbetstagare och entreprenad till Skatteförvaltningen. Dessutom är Arbetsplatsregistret ett elektroniskt arkiv över byggplatsinformationen.

 

Vilken nytta har ditt företag av Byggplatsregistret?

  • Med Byggplatsregistret sköter du den månatliga rapporteringen av entreprenadpriser och faktisk fakturering till Skatteförvaltningen.
  • Du sköter även den månatliga rapporteringen till Skatteförvaltningen om arbetstagare som arbetat på byggplatsen.
  • Dessutom låter tjänsten dig upprätthålla en personförteckning för byggplatsen och aktuell information om personer med giltiga passerkort till byggplatsen.

Byggplatsregistret underlättar insamling, administration och arkivering av all denna information.

Byggplatsregistret fås på olika licensnivåer. Tjänsten kan därför enkelt skräddarsys för behoven vid just ditt företag. Byggplatsregistret kan också kopplas till många ekonomiförvaltningssystem och byggplatssystem, och du kan alltså föra samman alla uppgifter om byggplatserna på ett ställe.

Lisätietoja

taitorekisteri2_Small

Bakom allt finns Byggplatsnyckeln

Byggplatsregistret skapar en individuell byggplatsnyckel för alla byggplatser. Med nyckeln rapporteras uppgifterna byggplatsspecifikt till Skatteförvaltningen. Det handlar om en ID-kod som företag som jobbar på byggplatsen kan använda för att spara information om företaget, entreprenaden och arbetstagarna i tjänsten. Med Byggplatsnyckeln blir informationsinsamlingen, rapporteringen och arkiveringen enklare och snabbare.

VastuuGroup_tilaaja

Behöver du hjälp?

Instruktioner, anvisningar och vanliga frågor i vårt hjälpcenter.