Tjänster för
företagare

För företagare och mindre företag erbjuder vi tjänster som gör vardagen enklare på företagets kontor och byggplatser, bidrar till att man får entreprenader och uppdrag och minskar på pappersarbetet.

Content
Palvelut yrittäjälle

Bekanta dig med våra tjänster

Med våra tjänster behöver du inte längre skicka uppgifter gällande beställaransvaret separat till köparna eller beställarna, dina anställda får personkort för byggplatsen och du slipper skriva på pappersavtal. Läs mer om våra tjänster nedan.

Läs mer om våra tjänster.

Luotettava-Kumppani_Small

Behöver du beställaransvarsuppgifter?

Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (beställaransvarslagen) förutsätter att beställaren utreder huruvida leverantören har skött de skyldigheter som ingår i lagen. Leverantören av tjänsten eller varan ska alltså alltid skicka de uppgifter om företaget vilka ingår i beställaransvaret till beställaren innan ett avtal sluts och regelbundet uppdatera dem.

I tjänsten Pålitlig Partner befullmäktigar du oss att i informationskällorna söka upp de uppgifter om ditt företag vilka ingår i beställaransvaret. Uppgifterna hålls aktuella i tjänsten och du sparar värdefull arbetstid. Du får också rätt att använda Pålitlig Partner-logon, som kan användas för ditt företags marknadsföring.
valttikortti_Small

Personkort för dina anställda

Utför ditt företag arbeten på byggplatser och behöver dina arbetstagare personkort? Arbetarskyddslagen förutsätter att alla som arbetar på byggplatser ska ha ett synligt personkort med foto. Personkortet ska ha ett fotografi på ansiktet, namn, skattenummer och uppgifter om arbetsgivaren.

Valttikortet är ett utmärkt val och ett förträffligt mångfunktionellt ID . Utöver nödvändig identifiering på byggplatser tjänar kortet även som passerkontroll och intyg över yrkeskvalifikationer. Dessutom kan avlagda ePerehdytys-introduktioner avläsas direkt från Valttikortet.

Vi rekommenderar också

VastuuGroup_yrittaja_2x

Behöver du hjälp?

Instruktioner, anvisningar och vanliga frågor i vårt hjälpcenter.