Tjänster för
företagare

För företagare och mindre företag erbjuder vi tjänster som gör vardagen enklare på företagets kontor och byggplatser, bidrar till att man får entreprenader och uppdrag och minskar på pappersarbetet.

Content
Palvelut yrittäjälle

Bekanta dig med våra tjänster

Med våra tjänster behöver du inte längre skicka uppgifter gällande beställaransvaret separat till köparna eller beställarna, dina anställda får personkort för byggplatsen och du slipper skriva på pappersavtal. Läs mer om våra tjänster nedan.

Läs mer om våra tjänster.

Luotettava-Kumppani_Small

Behöver du beställaransvarsuppgifter?

Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (beställaransvarslagen) förutsätter att beställaren utreder huruvida leverantören har skött de skyldigheter som ingår i lagen. Leverantören av tjänsten eller varan ska alltså alltid skicka de uppgifter om företaget vilka ingår i beställaransvaret till beställaren innan ett avtal sluts och regelbundet uppdatera dem.

I tjänsten Pålitlig Partner befullmäktigar du oss att i informationskällorna söka upp de uppgifter om ditt företag vilka ingår i beställaransvaret. Uppgifterna hålls aktuella i tjänsten och du sparar värdefull arbetstid. Du får också rätt att använda Pålitlig Partner-logon, som kan användas för ditt företags marknadsföring.
valttikortti_Small

Personkort till dina arbetstagare

Utför ditt företag arbete på byggplatser eller varv och behöver dina arbetstagare personkort? Enligt arbetarskyddslagen ska den som jobbar på en byggarbetsplats eller ett varv ha ett personkort med personens namn, fotografi och skattenummer samt uppgifter om arbetsgivaren.


Valttikortet är ett mångsidigt personkort för byggarbetsplatser. Kortet tjänar förutom som personkort även som passerkontroll och intyg över yrkeskvalifikationer. Det kan användas i våra partners passersystem och med kortet kan entreprenörernas uppgifter enkelt fås fram i Personalhanteringstjänsten. Det här effektiverar den rapportering av arbetstagaruppgifter till skattemyndigheten som informationsskyldigheten inom byggbranschen förpliktar till. Dessutom kan kortet kopplas till de yrkeskvalifikationer som finns om respektive arbetstagare i Taitoregistret.

Vi rekommenderar också

VastuuGroup_yrittaja_2x

Behöver du hjälp?

Instruktioner, anvisningar och vanliga frågor i vårt hjälpcenter.