Pålitlig Partner Beställaransvarsinformation

Med Pålitlig Partner sköter du de skyldigheter som fastslås i beställaransvarslagen. Tjänsten hämtar automatiskt de uppgifter som lagen kräver och håller dem alltid uppdaterade.

Content
VastuuGroup_JAETTUDATA_transparent

Fördelar med att vara Pålitlig Partner

 • Du behöver inte söka upp och skicka beställaren de papper som beställaransvarslagen kräver.
 • Alla dina beställare kan enkelt söka upp ditt företags Pålitlig Partner-rapport i elektroniskt format.
 • Du får tillgång till Pålitlig Partner-logon som du kan använda vid marknadsföring av ditt företag.
 • Du signalerar att ditt företag fullgör sina samhälleliga skyldigheter enligt beställaransvarslagen.

Palitlig_Partner_logo

 

Mer än en rapport

Utöver de uppgifter som beställaransvarslagen kräver, kan även frivilliga uppgifter inkluderas i Pålitlig Partner-rapporten. Dessa kan till exempel vara

 • information om ansvarsförsäkring
 • information om patientförsäkring
 • information om trafiktillstånd
 • intyg över RALA-behörighet
 • Dun & Bradstreet -ratinglogotyp (AAA-A) och
 • certifikatet Finlands Starkaste.

Genom att lägga till frivilliga uppgifter till rapporten får du ännu mer ut av tjänsten och blir till din fördel i upphandlingar.

Valtti&LK_sidonta_email

Valttikort och Pålitlig Partner hand i hand

För att kunna förbättra arbetsmiljön och främja en mer transparent företagsverksamhet förutsätter vi Pålitlig Partner kundrelation från alla Valttikortti-kunder senast den 31 december 2023.

Bli Pålitlig Partner

Du måste fylla i en fullmakt för att kunna ansluta dig till tjänsten. Med fullmakten befullmäktigar du Vastuu Group att på ditt företags vägnar söka upp och uppdatera de uppgifter som beställaransvarslagen kräver. Fyll i fullmakten på internet, underteckna den och skicka den per e-post till oss på asiakaspalvelu@vastuugroup.fi.

Om du vill få rapporten i OK-läge möjligast snabbt, se vilka bilagor du ska skicka in med fullmakten.

Priset för tjänsten är 140 € + moms per år*

*Faktureringsperioden för tjänsten är 12 månader från beställningsdatum (perioden är inte bunden till ett kalenderår).

Anslut dig till Pålitlig Partner-tjänsten

 

Utländskt företag i Finland?

Om ditt företags företagsform är utländskt samfund eller filial måste du fylla i fullmakterna  för både det finska och det utländska företaget. För tillfället kan finska, estniska, svenska, litauiska, lettiska och polska företag bli Pålitliga Partner.

Fullmakter för utländska företag

Instruktioner

Pålitlig Partner-rapporten för ditt företag finns kostnadsfritt att hämtas i tjänsten så fort vi har registrerat fullmakten. Om några uppgifter saknas eller vi väntar på att få dem från en kunduppgiftskälla, har ditt företags rapport status Inväntar uppgifter.

 

Vill du att din Pålitlig Partner-rapport ska få status OK så snart som möjligt?


Om företaget har avlönad arbetskraft ska du dessutom bifoga följande: 

 • Ett högst 10 dagar gammalt intyg över att företagets ArPL-försäkring är i kraft och betald.
 • Ett högst 10 dagar gammalt intyg över lagstadgad olycksfallsförsäkring.
 • Information om var ditt företag har sin företagshälsovård.
 • Information om vilket kollektivavtal som ditt företag följer.

Som frivillig information kan du bifoga intyg på giltig ansvarsförsäkring och ett under 10 dagar gammalt intyg på olycksfallsförsäkring för företagare.

Du får intygen från Skatteförvaltningen och dina försäkrings- och pensionsförsäkringsbolag.

Mer ingående instuktioner för hur du fyller i fullmakten hittar du här.

Kontakta oss

Fyll i blanketten, vår kundtjänst kontaktar dig snart.

 

Du kan också kolla igenom våra instruktioner och vanliga frågor i Hjälpcentret.