Påtlitlig Partner Sverige

Tjänsten Pålitlig Partner är det enklaste sättet att sköta de skyldigheter som ingår i beställaransvarslagen. Tjänsten hämtar information ur olika register och ser till att uppgifterna är aktuella och publiceras.

Denhär sidan riktar sig till företag med svenskt organisationsnummer. Information för finska företag.

Content
Palvelut yrittäjälle

Pålitlig Partner

Du sparar tid och pengar genom att du inte behöver samla in och leverera alla dokument som krävs till köparen. Genom att ansluta sig signalerar företaget att det agerar ansvarsfullt. När du blir Pålitlig Partner uppdaterar vi din företagsinformation kontinuerligt, och du kan när som helst hämta rapporten i vår Rapport-tjänst.

Den årliga avgiften för tjänsten Pålitlig Partner Sverige är 215 € (moms 0 %). Som Pålitlig Partner har ditt företag en konkurrensfördel och medlemskapet hjälper ditt företag att framstå till sin fördel i upphandlingar i Finland.

Om ditt företag har registrerat ett dotterbolag eller en filial i Finland ska du också fylla i en fullmakt för det finska företaget (den årliga avgiften är 140 € + moms).

Bli Pålitlig Partner

Skriv ut pdf-fullmakten, underteckna den och skicka in den till oss per e-post eller post. Vi betalar portot. Om du har bråttom rekommenderar vi att du skickar fullmakten per e-post.

När du skickar oss fullmakten befullmäktigar du Vastuu Group att samla in och uppdatera alla dokument som krävs i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (beställaransvarslagen) på ditt företags vägnar. 

Obs!

Om ditt företag har ett dotterbolag i Finland ska även dotterbolaget fylla i en finsk fullmakt för att uppfylla de lagstadgade kraven.

För närvarande är tjänsten Pålitlig Partner enbart tillgänglig för företag i Finland, Sverige, Litauen, Estland, Latvien och Polen.

När vi fått din fullmakt, färdigställs din rapport inom omkring två veckor. Vi kontaktar dig om nödvändig information saknas. Så snart vi har fått och behandlat din fullmakt underrättar vi dig per e-post. Då finns din Pålitlig Partner-rapport i Rapport-tjänsten, som du kommer åt genom att logga in på företagkonto. Din företagsrapport har status Inväntar uppgifter om några uppgifter saknas eller vi väntar på att få dem från en kunduppgiftskälla.

 

Om du vill ha din Pålitlig Partner-rapport så snabbt som möjligt ska du skicka oss följande:

  • Ett högst 10 dagar gammalt, officiellt intyg över betalning av skatter.
  • Ett officiellt intyg över en giltig ansvarsförsäkring (frivilligt).

Om ditt företag har anställda i Finland (utstationerade arbetstagare) ska du också uppge

  • vilket kollektivavtal som tillämpas på de utstationerade arbetstagarna
  • information om var ditt företag anlitar företagshälsovård för de utstationerade arbetstagarna i Finland.

Om ditt företag har anställda som inte ännu har fått något A1-intyg

  • ska du kontakta ett finskt pensionsförsäkringsbolag och teckna en pensionsförsäkring (ArPL) för dina anställda.
  • ska du förete ett högst 3 månader gammalt intyg över lagstadgad olycksfallsförsäkring.
  • Om dina anställa har A1-intyg behövs inte finsk pensionsförsäkring eller lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Du får intygen från dina försäkrings- och pensionsförsäkringsbolag.