« takaisin

Erotu eduksesi tarjouskilpailuissa ja tarjoa yrityksestäsi monipuolinen tietopaketti Luotettava Kumppani 2.0 -palvelun avulla

Yritysten välinen yhteistyö perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Kun yritys tarjoaa laajasti tietoa itsestään tilaajilleen, se luo perustan vahvalle ja pitkäaikaiselle yhteistyölle eri tilaajien kanssa. Tilaajia velvoitetaan selvittämään tilaajavastuulain mukaiset tiedot sopimuskumppanistaan, mutta tarjoamalla laajasti lisätietoa yrityksestäsi erotut eduksesi muiden joukosta. Uusi Luotettava Kumppani 2.0 antaa yrityksille mahdollisuuden tarjota tilaajilleen laajasti lisätietoa yrityksestään päätöksenteon tueksi.

c27cbff5-9650-464a-9218-4344eb5cdef7

Luotettava Kumppani on avoin yrityksensä taloudellisesta tilanteesta

Avoimuus on liiketoiminnan kulmakivi, ja uusi Luotettava Kumppani -palvelu tarjoaa siihen ratkaisut työn toimittajille. Kun yritys jakaa laajasti tietoa itsestään, se osoittaa sitoutumistaan rehelliseen ja vastuulliseen toimintaan. Tämä rakentaa luottamusta tilaajien ja kumppaneiden keskuudessa, mikä puolestaan vahvistaa yhteistyötä ja luo pohjan pitkäaikaiselle kumppanuudelle.

Taloustiedot antavat tilaajille kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja vakavaraisuudesta. Ne auttavat tilaajia arvioimaan yrityksen riskiprofiilia ja luotettavuutta liikekumppanina. Taloustiedot ovat olennainen osa päätöksentekoprosessia, ja niiden avulla tilaajat voivat tehdä perusteltuja päätöksiä liiketoiminnan suhteen.

Luotettava Kumppani 2.0 -palvelussa yrityksestä haetaan tilinpäätöstietojen tärkeimmät tunnusluvut kolmelta viimeiseltä tilikaudelta, joka antaa näkymän yrityksen taloudellisen tilanteen kehityksestä.

Luottoluokitus- ja maksukykytiedot antavat vihiä tulevaisuuden suunnasta

Maksukykytiedot kertovat yrityksen kyvystä hoitaa maksuvelvoitteensa ajallaan. Kun yritys tarjoaa näitä tietoja tilaajilleen, se antaa heille varmuutta siitä, että liiketoimet voidaan suorittaa luotettavasti ja ilman taloudellisia riskejä. Maksukykytiedot auttavat myös vähentämään epävarmuutta ja parantamaan ennustettavuutta liikesuhteissa.

Luottoluokitus antaa objektiivisen arvion yrityksen luottokelpoisuudesta ja maksukyvystä. Kun yritys jakaa luottoluokitustietonsa tilaajilleen, se helpottaa näiden päätöksentekoa ja lisää luottamusta liikesuhteessa. Luottoluokitus toimii usein hyvänä mittarina yrityksen vakavaraisuudesta ja luotettavuudesta. Dun & Bradstreetin ja Asiakastiedon myöntämät luottoluokitukset näkyvät jatkossakin Luotettava Kumppani -palvelussa.

Todennettu osaaminen ja suosittelijat vahvistavat yrityksen mielikuvaa

Pätevyydet kertovat yrityksen osaamisesta ja asiantuntemuksesta tietyillä aloilla tai tehtävissä. Kun yritys lisää pätevyyksiään Luotettava Kumppani -palveluun, se auttaa tilaajaa muodostamaan kokonaiskuvaa yrityksestä ja sen osaamisesta. Pätevyydet voivat toimia vakuutena siitä, että yritys pystyy tarjoamaan laadukkaita palveluita tai tuotteita.

Suosittelijat ja referenssit ovat tehokas tapa osoittaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä ja menestystä aiemmissa liiketoimissa. Kun yritys tarjoaa Luotettava Kumppani -raportilla tilaajilleen suosittelijoita ja referenssejä, se antaa heille lisävarmuutta ja vahvistaa yrityksen mainetta luotettavana ja arvostettuna toimijana.

 

Laaja tietojen tarjoaminen tilaajille on investointi pitkäaikaiseen menestykseen. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avainasemassa vahvojen liikesuhteiden rakentamisessa, ja yritykset, jotka tarjoavat laajasti tietoa itsestään Luotettava Kumppani -palvelussa, voivat erottua kilpailijoistaan positiivisesti.

 

Kiinnostuitko uudesta Luotettava Kumppani 2.0 -palvelusta?


Lue lisää aiheesta