« takaisin

Kun pelkät tilaajavastuutiedot eivät enää riitä – Näitä tietoja tilaajat tarkistavat toimittajayrityksistä

shutterstock_1094497565

Tehokas ja onnistunut yhteistyö perustuu luottamukseen ja läpinäkyvyyteen. Erityisesti yritysten välisissä suhteissa on tärkeää, että osapuolet voivat luottaa toistensa kykyyn ja haluun täyttää velvoitteensa. Siksi tilaajavastuutietojen lisäksi tilaajat selvittävät alihankkijoistaan laajasti erilaisia tietoja kuten talous-, pakote-, luottoluokitus ja vastuullisuustietoja. 

Kysyimme asiakkailtamme, mitä kaikkia tietoja he selvittävät omista sopimuskumppaneistaan ja miksi.

Taloudellinen tilanne on läpileikkaus yrityksen tilasta

Taloudellinen vakaus on yksi ensisijaisista tekijöistä, joita tilaajayritykset arvioivat valitessaan kumppaneitaan. Tieto yrityksen taloudellisesta tilanteesta, kuten liikevaihto, kannattavuus, maksuvalmius ja velkaantuneisuus, auttaa arvioimaan sen kykyä selviytyä liiketoiminnallisista haasteista ja täyttää velvoitteensa. Tämä tieto antaa tilaajayrityksille luottamusta ja varmuutta yhteistyön jatkuvuudesta.

Eettinen ja laillinen liiketoiminta

Pakotetiedot ovat olennainen osa yrityksen taustan tarkastelua tänä päivänä. Ne kertovat, onko yritys ollut mukana laittomissa toimissa tai rikkonut sääntelyä. Tämä tieto voi vaikuttaa tilaajayrityksen maineeseen ja juridiseen vastuuseen, jos se tekee yhteistyötä yrityksen kanssa, jolla on kyseenalainen tausta. Näiden tietojen tarkastelu auttaa varmistamaan, että tilaajayritykset tekevät yhteistyötä eettisten ja lainkuuliaisten kumppaneiden kanssa.

Luottoluokitus ja perintätiedot kertovat yrityksen maksukyvyn historiasta

Luottoluokitus antaa tietoa yrityksen luottokelpoisuudesta ja maksukyvystä. Tämä tieto auttaa tilaajayrityksiä arvioimaan riskiä liiketoiminnan kannalta ja varmistamaan, että kumppani pystyy täyttämään sopimusvelvoitteensa ajallaan ja asianmukaisesti.

Perintätiedot kertovat yrityksen mahdollisista maksuvaikeuksista ja perintätoimenpiteistä. Näiden tietojen tarkastelu auttaa tilaajayrityksiä arvioimaan riskiä maksuviivästyksistä ja varmistamaan, että kumppani pystyy hoitamaan taloudelliset velvoitteensa asianmukaisesti.

Viherpesua vai todellisia vastuullisuustekoja

Yhä useammat yritykset kiinnittävät huomiota vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Vastuullisuustiedot kertovat yrityksen ympäristö- ja sosiaalisista käytännöistä sekä sen sitoutumisesta kestävään liiketoimintaan. Tilaajayritykset arvostavat kumppaneita, jotka jakavat samat arvot ja pyrkivät toimimaan vastuullisesti ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi, eikä vain julkaise viherpestyjä mainoslauseita. Näiden tietojen avulla tilaajayritykset voivat valita kumppaneita, jotka tukevat niiden omia vastuullisuustavoitteita.

 

Luotettava Kumppani -palvelu hakee ja ylläpitää yritysten tilaajavastuutietoja ja julkaisee ne palvelussa yrityksen puolesta. Haluamme tarjota asiakkaillemme enemmän hyötyä Luotettava Kumppani –palvelusta. Laajennamme palvelua ja jatkossa Luotettava Kumppani 2.0 -palvelussa on tilaajavastuutietojen lisäksi laajasti muita hyödyllisiä tietoja kuten talous-, pakote-, perintä-, luottoluokitus- ja vastuullisuustiedot eli juuri niitä tietoja, mitä tilaajat jo itse selvittävät sopimuskumppaneistaan.

Haluatko lukea lisää ja tilata palvelun ensimmäisten joukossa? 

 

 


Lue lisää aiheesta