Pålitlig Partner

Skapa ett företagskonto

Beställare: Gratis
Entreprenör: Gratis
Gratis

Ladda ner en Pålitlig Partner-rapport

Beställare: Gratis
Entreprenör: Gratis
Gratis

Pålitlig Partner Finland

125 € + moms / årsavgift

Pålitliga Partner Sverige

200 € / årsavgift, moms 0 €

Valttikort

Valttikort-paketet

Smartkort och personkort tillsammans
moms + leveranspris: 7,20 €
26 €
Observera att Valttikorten alltid beställs i Ilmoita-tjänsten.

Rakennusmedias ePerehdytys

Normalt pris

24 € + moms / år / arbetstagare

Medlemskaps förmån

Rakennusteollisuus RT ry. Förmånen tas automatiskt i beaktande i faktureringsskedet.
12 € + moms / år / arbetstagare
Tjänsten erbjuds av Rakennusmedia
Obs! Priset består av antalet licenser inte slutförda induktioner.