SignSpace

Tjänsten SignSpace möjliggör elektronisk signering samt digital avtalshantering och arkivering. Pröva utan avgift.

Content
VastuuGroup_ALUSTA_transparent

SignSpace gör det lättare att samla in underskrifter och hantera avtal

Den inhemska SignSpace är en tjänst för elektronisk signering, vilken påskyndar uppkomsten av avtal och således gör affärsverksamheten smidigare. Underskrifter kan enkelt, datasäkert och utan rädsla för att fysiska papper ska försvinna samlas in runt om i världen för de dokument där de behövs.

Dokumenten arkiveras för 10 år med åtkomst för alla parter. Mobilappen SignSpace Key urskiljer SignSpace bland konkurrenterna. Elektronisk signering är ett måste för alla miljövänliga företag.

 

Med SignSpace kan du

  • granska och underteckna avtal eller andra dokument.
  • arkivera undertecknade dokument så att de är tillgängliga för alla parter.
  • underteckna avtal med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning i appen SignSpace Key.
  • föra diskussioner med anknytning till avtalsprocessen över organisationsgränserna.

I SignSpace bestyrks användarnas identitet med bankkoder, mobilcertifikat eller de identifieringsmöjligheter som smarttelefoner ger. Du kan vara säker på din samarbetspartners identitet och underskrifternas giltighet. Tjänsten är baserad på den nyaste signeringstekniken och har tagits fram i samarbete med ledande dataskyddsexperter. Tjänsten uppfyller EU:s kriterier enligt eIDAS och GDPR.

VastuuGroup_tilaaja

Vill du veta mer

Kontakta oss