Rapport
-tjänsten

I Rapport-tjänsten kan du söka Pålitlig Partner-rapporter gratis. Om du tar tjänsten Rapport PRO i bruk arkiveras dessutom de rapporter du sökt automatiskt i tjänsten.

Content
VastuuGroup_ALUSTA_transparent

I Rapport-tjänsten hittar du Pålitlig Partner-rapporter smidigt

Det är gratis att söka Pålitlig Partner-rapporter i Rapport-tjänsten. Du kommer åt Rapport-tjänsten genom att logga in med ett avgiftsfritt företagskonto. Genom att ta tjänsten Rapport PRO i bruk arkiveras dessutom de rapporter du sökt automatiskt i tjänsten.

tyota-koneella

Den avgiftsfria Rapport-tjänsten

Om ditt företag enbart anlitar underleverantörer sporadiskt och det inte känns som att din affärsverksamhet belastas onödigt av att granska de uppgifter som ingår i beställaransvaret, kan du sköta de lagstadgade skyldigheterna gratis i vår Rapport-tjänst.

Detta sker genom att du hämtar företagens Pålitlig Partner-rapport i Rapport-tjänsten och arkiverar dem på önskat sätt. Om avtalet varar mer än 12 månader måste du minst en gång om året kontrollera att de uppgifter som beställaransvarslagen kräver är i skick för dina underleverantörer.

Det är gratis att söka Pålitlig Partner-rapporter i Rapport-tjänsten. Du kommer åt Rapport-tjänsten genom att logga in med ett avgiftsfritt företagskonto.

Om ditt företag inte har något företagskonto kan du skapa ett nu för att genast få tillgång till Rapport-tjänsten!

energy-saving

Raportti PRO arkiverar rapporterna för dig

Rapporter enligt beställaransvarslagen ska arkiveras minst 2 år efter att avtalet upphört. Om du tar Rapport PRO i bruk för ditt företag arkiveras alla Pålitlig Partner-rapporter som dina anställda sökt automatiskt i tjänsten.

Varför lönar det sig att använda Rapport PRO?

  • Alla rapporter som laddats ned arkiveras automatiskt i Rapport-tjänsten.
  • Rapporterna hittas smidigt på ett enda stället och alla användare vid ditt företag har tillgång till rapporterna.
  • Vid inspektioner av beställaransvaret kan du ännu enklare än tidigare påvisa att rapporterna har hämtats och arkiverats i enlighet med beställaransvarslagen.
Priset är endast 130 € + moms per år, inklusive obegränsad användning.

Vad är det lämpligaste sättet för mitt företag att sköta sina skyldigheter enligt beställaransvarslagen?

Utöver Rapport-tjänsten har vi dessutom en robustare tjänst, Valvoja, som automatiserar all uppföljning som krävs enligt beställaransvarslagen.

Läs mer om Valvoja

VastuuGroup_tilaaja

Behöver du hjälp?

Instruktioner, anvisningar och vanliga frågor i vårt hjälpcenter.