Missä mennään nyt? Digitaalinen työllistyminen -hankkeen työpaja

2.2.2021 klo 13-15

Paikka: Webinaari

Vastuu Groupin verkosto kartoittaa rakennus- ja kiinteistöpalvelujen alojen työllistämiseen liittyviä haasteita ja ratkaisuja (tutustu hankkeeseen täällä). Haluamme Sinut mukaan, jotta voisimme muodostaa entistä paremman kuvan toimialan työllistämishaasteiden syistä ja seurauksista sekä siitä, mitä ongelmille voidaan tehdä. Kahdessa verkkotyöpajassa ei kuunnella tähtiluennoitsijoita eikä katsota kalvosulkeisia vaan työskentelemme aktiivisesti virtuaalisten tarralappujen ja kanvas-työpohjien avulla.

  • Tilaisuus on tarkoitettu: Työpaja on tarkoitettu kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan työnantajille, työmarkkinajärjestöjen, liitottojen, ministeriöiden, virastojen ja vapaan sivistyksen asiantuntijoille, rekrytoijille sekä työelämäyhteistyöstä ja työnantajamielikuvasta vastaaville henkilöille sekä alan oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajille, opinto-ohjaajille, TKI-palveluiden sekä ura- ja työelämäpalveluiden edustajille.
  • Tilaisuuden tavoite: Työpajassa laajennetaan ja syvennetään Vastuu Groupin aiemmin aloittamaa ilmiökarttaa. Tunnistamme eri toimijoiden rooleja ja mahdollisuuksia vaikuttaa – välittömästi tai välillisesti, yksin tai yhdessä – rakennusalan elinvoimaisuuteen ja ihmisten hyvinvointiin.
  • Työnpajojen jälkeen: Sisällöt jalostetaan verkkopohjaiseksi ilmiökartaksi.

    Voit osallistua jompaankumpaan tai molempiin työpajoihin. Chatham house -säännöt. Työpajoja vetää Hahmota Oy:n Peter Tattersall.

Ilmoittaudu mukaan!

 

Lisätietoa tilaisuudesta ja hankkeesta:

Petri Tuomela
050 414 3155
Vastuu Group Oy

Ilmoittaudu
mukaan

 

Missä mennään nyt? Digitaalinen työllistyminen -hankkeen työpaja

Aika: 2.2.2021 klo 13-15

Saat linkin osallistumiseen sähköpostitse.

{% endraw %}