« takaisin

Datan avulla mahdollistetaan työllistymisen digitalisointi

Datan avulla mahdollistetaan työllistymisen digitalisointi

Digitaalinen työllistyminen -hankkeessa on rakennettu digitaalisia kyvykkyyksiä, joiden avulla työnhakijat voivat hyödyntää omaa varmennettua dataansa työnhakutilanteessa. Vuoden 2019 joulukuussa toteutetussa MyData-rekrytoinnissa työnhakijat luvittivat omia tietojaan eri datalähteistä työnantajan rekrytointijärjestelmään. 

Data avuksi yhteistyöhön

Datan avulla mahdollistetaan eri toimijoiden välinen yhteistyö työllistymisen ja osaamisen ekosysteemeissä. Mahdollistamalla työnhakijoille oman varmennetun datan hyödyntäminen julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin palveluissa voitaisiin helpottaa aidosti työnhakua, työllistymistä ja rekrytointia. Tavoitteena on, että työnhakijan kerran luomaa osaajaprofiilia voisi hyödyntää useiden eri toimijoiden palveluissa. Datan avulla voidaan kehittää tekoälyä ja mahdollistaa parempi kohtaanto työnhakijoiden ja työnantajien välillä.

 

Datan avulla mahdollistetaan työllistymisen digitalisointi_datalähteet ja -käyttötapaukset-1

 

Oheiseen kuvaan on kuvattu sidosryhmätyössä tunnistetut datat, joiden avulla voisimme helpottaa työnhakua, rekrytointia ja työllistymistä. Vielä tällä hetkellä työnhakijoilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää sinisellä merkattuja datoja työnhakutilanteessa. Datan avulla mahdollistettaisiin myös tekoälyn kehittäminen. Tekoälyn avulla puolestaan voitaisiin ratkaista kohtaantoon liittyviä haasteita.

Tunnistetut datahaasteet

Eri hallinnoissa on tahtotila datojen hyödyntämisen mahdollistamisesta työnhakijoille. Vuoropuheluissa olemme tunnistaneet konkreettisia käytännön haasteita, joiden eteen voisimme tulevaisuudessa tehdä yhdessä töitä. Tunnistamiamme haasteita ovat:

  1. 1. Toiminnan muutos
  2. 2. Kehitystyön rahoitus
  3. 3. Rajapinnan suunnittelu
  4. 4. Kehitystyön priorisointi
  5. 5. Oikeudelliset vaikutukset ja
  6. 6. Lain tulkinta

Toiminnan muutos: Päätös ulkoisten rajapintojen rakentamisesta on ennen kaikkea toiminnan ja kulttuurin muutos. Kuka tai ketkä tekevät päätöksen? Minkälaiset vaikuttavuudet ulkoisen rajapinnan kehitystyöllä on?

Kehitystyön rahoitus: Onko ulkoisen rajapinnan kehitystyötä huomioitu organisaation budjetissa? Miten kehitystyö rahoitetaan?

Rajapinnan suunnittelu: Rajapinnan suunnitteluun tulee osallistaa yhteistyökumppaneita. Vuoropuhelun avulla tunnistetaan omat ja yhteistyökumppaneiden tarpeet.

Kehitystyön priorisointi: Kehitystyö on jatkuvaa. Miten ulkoisen rajapinnan kehitystyö priorisoidaan kaiken muun kehitystyön kanssa.

Oikeudelliset vaikutukset: Mitä ulkoisten rajapintojen avaaminen tarkoittaa käytännössä?

Lain tulkinta: Minkälaisia haasteita nykyinen lainsäädäntö sekä tulevat muutokset vaikuttavat lain tulkintaan?

Yhteinen haaste & seuraavat askeleet?

Haluamme avoimesti tuoda näkyväksi omat konkreettisen havaintomme dataan liittyvistä haasteista ja käydä rakentavaa vuoropuhelua tunnistettujen haasteiden tiimoilta. Haluamme myös nostaa esille omia ja kumppaneidemme konkreettisia ratkaisuehdotuksia, jotta voisimme edistää työllisyyttä. Yhteistyöstä kiinnostuneet voivat kommentoida artikkelia tai laittaa viestiä allekirjoittaneelle. RokRok!

Teksti on julkaistu alun perin LinkedInissä.


Lue lisää aiheesta