« takaisin

Työtodistuspankki työnhakijan ja rekrytoijan avuksi

Työtodistuspankki työnhakijan ja rekrytoijan avuksi

Kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan jatkuvan oppimisen ja työllistymisen verkostotyössä nousi esille tarve työhistorian varmentamiseen. Tähän samaan haasteeseen linkittyi myös suositusten ja referenssien varmentaminen. Syntyi idea Työtodistuspankista ja Työtodistuspalveluista.

Unelma näppärästä palvelusta

Työtodistuspankki olisi julkisen toimijan ylläpitämä palvelu, johon henkilöt voivat varastoida omat työtodistukset. Työtodistuspankin päälle voisi rakentaa Työtodistuspalveluita, jotka opastaisivat työnantajia laatimaan standardoituja työsopimuksia. Työtodistuspalveluita voisi kehittää toimialoittain yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden toimesta.

Työtodistuspalvelu opastaisi työnantajaa työtodistuksen laadinnassa ja auttaisi työnantajia luomaan työntekijöille standardin mukaisia sähköisiä työtodistuksia. Työntekijän puolestaan ei enää tarvitsisi säilyttää työtodistuksia PDF- tai paperimuodossa eikä kirjoittaa koko työhistoriaansa auki työnantajan rekrytointijärjestelmään.

Työtodistuspankin ja työtodistuspalvelun avulla työntekijä voisi luvittaa oman työhistorian varmennettuna suoraan työnantajan rekrytointijärjestelmään, jolloin myös työnantajan ja rekrytoijan työ helpottuisi. Kaikki voittaisivat!

Ideasta oivallukseen

Pidin tätä ideaa niin loistavana, että tartuin pikaisesti puhelimeen. Tein nopean soittoringin eri työmarkkinajärjestöihin ja sparrailin heidän kanssaan aiheen tiimoilta. Yhden näistä keskusteluista kävin Suomen Ekonomien Riku Salokannelin kanssa. Tuon keskustelun yhteydessä minulle selvisi, että vaikka kuvittelin toimineeni aikanaan yrittäjänä näppärästi ja joustavasti, niin olinkin toiminut väärin.

Olin työtodistuksia pyydettäessä googlannut netistä valmiin työtodistuspohjan ja  pyytänyt yrityksemme työntekijää kuvaamaan omia tehtäviään ja suoriutumisiaan tuolle samaiselle työtodistusdokumentille. Kun kuvaukset oli lisätty dokumenttiin, katsoimme dokumentin yhdessä läpi, printtasimme sen ja vedimme nimet alle.

Minun virheeni = en kirjoittanut itse työtodistusta

Toimiessani työnantajana mulla ei ollut ymmärrystä, miten työtodistus tulisi tehdä ja mitä allekirjoittaminen oikeasti tarkoitti tai olisi voinut tarkoittaa mahdollisissa riitatilanteissa. Nyt tiedän. Tämän virheen myöntämisen jälkeen olin entistä vakuuttuneempi siitä, että Työtodistuspankki ja Työtodistuspalvelu olisi hyvä juttu. En varmasti olisi ainoa.

Niinpä olin yhteydessä TEM:iin ja parhaillaan työstän Työtodistuspankista ja Työtodistuspalvelusta esitystä TEM-työryhmälle. Esitykseen on sisällytetty hackathon, jossa ideoitaisiin Työtodistuspalveluita yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sekä innovaatiokumppanuuskilpailu, jossa lähdettäisiin jatkokehittämään Työtodistuspankin ideaa.

Verkostotyötä, jolla on aidosti merkitystä ja vaikuttavuutta

En tiedä varmasti rakennetaanko Työtodistuspankkia ja/tai Työtodistuspalvelua koskaan, mutta ainakin olemme tehneet verkostomme kanssa parhaamme jatkuvan oppimisen ja työllistymisen haasteiden ratkomiseksi. Kokeilumme ja pilottimme ovat osoittaneet, että verkostomme tunnistamia haasteita ja ratkaisuehdotuksia on aidosti viety eteenpäin. RokRok!

Teksti on julkaistu alun perin LinkedInissä.


Lue lisää aiheesta