« takaisin

Digitaalinen työllistyminen -hankkeen vuosi tiivistettynä

Digitaalinen työllistyminen -hankkeen vuosi tiivistettynä

Digitaalinen työllistyminen -hankkeen vuoteen mahtuu paljon mahtavia ja innostavia juttuja, enkä malttanut olla kirjoittamatta niistä teille. Siispä päätin laittaa menneen vuoden pakettiin blogin muodossa.

Digitaalinen työllistyminen -hanke etenee vaiheittain

Ilmiökarttatyö ja innovaatiopajat

Aivan alkuvuodesta työstettiin kiinteistöpalvelu- ja rakennusalalle jatkuvan oppimisen ja työllistymisen ilmiökartta, jossa tunnistettiin toimialan työllistymisen sekä jatkuvan oppimisen haasteiden juurisyitä ja seurauksia.

Ilmiökarttatyössä tunnistettujen haasteiden pohjalta järjestimme innovaatiopajoja, joissa ideoimme konkreettisia ratkaisuehdotuksia haasteiden ratkaisemiseksi yhdessä verkostomme kanssa. Näiden ratkaisuehdotusten pohjalta käynnistimme työpajoja, kokeiluja ja pilotteja, joista lisää alempana.

Innovaatiopajoissa tunnistimme yhdessä verkostomme kanssa noin 500 asiantuntijaa, jotka tekevät päivittäin töitä jatkuvan oppimisen ja työllistymisen edistämiseksi. 

Innovaatiopajoissa ideoituihin ratkaisuehdotuksiin voi tutustua täällä.

Kiinteistöpalvelu ja rakennusalan ilmiökarttoihin voi tutustua täällä.

Ilmiökarttatyön fasilitaattori: Hahmota Oy

Luotettava Työntekijä -ilmiökartta.jpg

Sidosryhmätyö: Palveluntarjoajat ja käyttäjät keskiössä.

Ilmiökarttatyössä tunnistetuille toimijoille (kuten henkilöstöpalveluyrityksille, rekrytointijärjestelmän toimittajille, työnhakupalveluille, kouluttajille) järjestimme omia sidosryhmätilaisuuksia. Selvitimme myös samalla, minkälaisia haasteita nämä toimijat kohtaavat päivittäisessä työssään.

Lisäksi pidimme työpajoja niin suomalaisille kuin ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille, työttömille ja rakennusalan ammattilaisille. Halusimme ymmärtää, miten he toivoisivat työnhakemisen tapahtuvan tulevaisuudessa. Kouluttajille, valmentajille ja opinto-ohjaajilta tiedustelimme, miten voisimme auttaa heitä suoriutumaan tehtävistään entistä paremmin.

Ratkaisuna luotettava data

Näissä kohtaamisissa huomasimme, että suurin tunnistetuista haasteista voitaisiin ratkaista datan avulla. Mahdollistamalla työnhakijoille oman datan hyödyntäminen työnhaussa voitaisiin nopeuttaa rekrytointiprosessia ja samalla myös työnhakijoiden työnhaku helpottuisi.

Sidosryhmätyöhön tunnelmiin voi tutustua täällä.

Sidosryhmätyön tuloksiin voi tutustua täällä.

Sidosryhmäpajojen fasilitaattori: Bitfactor

KIRA-alan sidosryhmäkartta

Ilmiökarttatyötä ja innovaatiopajoja seurasi kokeiluja ja pilotteja

OPObotti

OPObotin kehitystyöhön osallistui eri sektoreilta lähes 100 henkilöä. OPObotti on palvelu, joka auttaa asiakkaita tunnistamaan omaa osaamistaan, kiinnostuksen kohteitaan, motivaatiotekijöitään ja tavoitteitaan. Pilotille on seurannut jatkoa, sillä OPObotti on tällä hetkellä pilottikäytössä 4 keskisuomalaisessa lukiossa.

OPObottiin voit tutustua tarkemmin täällä.

OPObotin toteutti: Osaamisbotti ja RecRight

 

Hakukone: Työelämäyhteistyö

Hyödynsimme Oulun, Tampereen ja Helsingin oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen avointa kurssidataa ja kehitimme työkalun, joka kertoo työnantajalle yhdellä haulla, missä yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja oppilaitoksessa ja millä kursseilla kannattaisi tehdä työelämäyhteistyötä, jotta tavoittaa sopivimmat työntekijä kandidaatit.

Kokeilun valmiiseen demoon voit tutustua täällä.

Kokeilun toteuttiVXT Research

 

Hakukone: Rakennusmääräykset

Hakukone rakennusmääräyksiä varten. Toisessa tekoälykokeilussa rakensimme työkalun, joka helpottaa opiskelijoita ja työntekijöitä löytämään oikeat rakennusmääräykset nopeasti ja vaivattomasti.

Kokeilun valmiiseen demoon voit tutustua täällä.

Kokeilun toteutti: VXT Research 

 

MyData-kyvykkyydet ja Luotettava työntekijä -palvelu

Hankkeessa kehitettiin kyvykkyyksiä oman datan hyödyntämiseen työnhaussa. Tätä varten rakennettiin MyData-kyvykkyydet sekä Luotettavat Työntekijä -palvelu. Se on historian ensimmäinen työnhakupalvelu, jossa on hyödynnetty MyDataa. Luotettava Työntekijä -palvelusta toteutimme ensimmäiset integroinnit osaajapankki-palveluun ja rekrytointijärjestelmään.

MyData-kyvykkyydet ja Luotettava Työntekijä -konsepti: Vastuu Group

Luotettava Työntekijä -proton kehitystyö: Bitfactor

Toteutetut integroinnit: Bolt.Works ja Rekrytointi.com-osaajapankki

Työnhakijat: Stadin AO:n opiskelijat

 

MyData ja vaikuttavuus

MyDatan vaikuttavuuden tiimoilta kävimme sparrailemassa EVA:n, ETLA:n ja TEM kanssa. TEM tutkimusjohtaja arvioi, että mikäli MyDatalla voitaisiin nopeuttaa rekrytointiprosessia edes päivällä, olisi vaikuttavuus 140 000 000 €/päivä. Mutta mistä MyDatassa on tarkemmin kysymys? Tässä tiivistetysti:

Mitä MyData tarkoittaa

MyDatan hyödyntäminen arjessa työntekijän näkökulmasta

MyData hyödyttää kaikkia osapuolia

MyData-kyvykkyyksien skaalaaminen

 

Työtä KIRA-alan jatkuvan oppimisen ja työllistymisen hyväksi

Ilmiökarttatyössä, innovaatiopajoissa ja sidosryhmätyössä nostettiin tärkeiksi teemoiksi työelämäyhteistyön kehittäminen ja toimialan houkuttelevuuden lisääminen. Näiden teemojen tiimoilta järjestimme viisi työpajaa. 

 

Juho Toivolan fasilitoimat työpajat:

Kiinteistö- ja rakennusalan vetovoimatekijöiden kirkastaminen ja alan toimijoiden työnantajamielikuvan kehittäminen.

Oppilaitosten ja korkeakoulujen työelämäyhteistyön kehittäminen.

Alan houkuttelevuus ja vetovoima.

Työelämäyhteistyön suunnittelupaja.

 

Peter Tattersallia fasilitoima työpaja:

Tulevaisuuden kiinteistö- ja rakennustyöntekijöiden polut jatkuvaan oppimiseen ja työllistymiseen.

Työpajojen materiaalit on koottu tänne.

 

Muut projektit:

AuroraAI: Vuoden aikana osallistuimme AuroraAI-esiselvitystyöhön.

MyData Sandbox: Digitaalinen työllistyminen -hankkeessa on tunnistettu lainsäädäntöön ja -tulkintaan liittyviä haasteita. Yhdessä Teknologiateollisuuden kanssa olemme ideoineet MyData Sandboxia, jonka kautta voitaisiin vuoropuhelun ja yhdessä tekemisen kautta lähteä ratkomaan tunnistettuja haasteita.

Valtion kehitysyhtiö VAKE:n MyData kiihdyttämö: Loppuvuodesta lähdimme mukaan VAKE:n, Sitran ja Teknologiateollisuuden MyData-kiihdyttämöön. Mukana kiihdyttämössä ovat mainiot kumppanimme Kuntarekry, Barona, HeadAI, Jobtech. Lämmin kiitos kaikille matkassa mukana olleille!

Kaikki hankkeen materiaali löytyy kootusti täältä.

 

Teksti on julkaistu alun perin LinkedInissä.


Lue lisää aiheesta