« takaisin

MyData mullistaa rekrytoinnin, työllistymisen ja osaamisen kehittämisen!

MyData tulee mullistamaan rekrytoinnin

Järjestimme Tilaajavastuulla viime keväänä Luotettava Työntekijä -projektimme kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan jatkuvan oppimisen ja työllistymisen sidosryhmille työpajoja ja haastatteluita. Sidosryhmätyön avulla saimme luotua itsellemme paremman ymmärryksen rekrytoinnin kipukohdista.

Työpajojen ja haastatteluiden avulla halusimme ymmärtää entistä paremmin KiRa-alan työnantajien, rekrytoijien, rekrytointijärjestelmän toimittajien, työnhakupalvelun tarjoajien, kouluttajien, henkilöstöpalvelualan yritysten ongelmia. Voit tutustua löydöksiimme täällä.

Työnhakijan näkökulmasta kipukohdiksi osoittautuivat muun muassa:

 • Oman osaamisen tunnistaminen, sanoittaminen ja kehittäminen.
 • Työnhakeminen koettiin työlääksi.
 • Työnhakukanavat koettiin sirpaloituneeksi.
 • Suomeen ulkomailta muuttaneet kokivat kielimuurin ja ulkomailla hankitun osaamisen tunnustamisen haasteelliseksi.

Työnantajien näkökulmasta kipukohdiksi osoittautui:

 • Hyvien työntekijöiden löytäminen.
 • Rekrytointiin liittyvät riskit, sillä epäonnistuneet rekrytoinnit ovat kalliita.
 • Hakijat eivät osaa kuvailla työhakemuksissa omaa osaamistaan.
 • Rekrytointiprosessissa paljon aikaa vievää manuaalista työtä, kuten pätevyyksien, suositusten ja työlupien tarkastaminen.

Minkälaiselle datalle olisi tarvetta?

Työpajoissa ja haastatteluissa selvitimme sidosryhmiltä, minkälainen data helpottaisi heidän tunnistamiaan ongelmia. Käymiemme keskusteluiden pohjalta tunnistimme muun muassa seuraavat datalähteet:

Työmarkkinatori = osaamisprofiilit

Koski-palvelu = opintosuoritukset & opiskeluoikeus (opiskelukortti)

Verovirasto = veronumero ja veroprosentti

Väestörekisterikeskus = osoitetiedot

Migri = työluvat ja oleskelulupa

Valvira = pätevyydet ja koulutukset

Traficom = ajoluvat

Puolustusvoimat = varusmiespalvelu

Taitorekisteri = rakennusalan pätevyydet

Opintokeskus Sivis = harrastustoiminnassa suoritetut opintosuoritukset

Lisäksi sidosryhmiltä nousi idea keskitetystä työtodistuspalvelusta ja -pankista, johon työntekijät voisi tallentaa omat työtodistukset ja josta niitä voisi luvittaa potentiaalisille työnantajille. Työtodistuspankista voit lukea kirjoitukseni täältä.

Mikä rooli MyDatalla on tässä kokonaisuudessa?

Kun edellä mainittu data tulee työnhakijan hyödynnettäväksi MyDatan avulla, mahdollistaa se muun muassa seuraavia asioita työnhakijalle ja työnantajille:

 • Työnhakijan on helpompi tunnistaa, sanoittaa ja kehittää omaa osaamistaan.
 • Työnhakijalla on mahdollisuus saada datan ansiosta entistä laadukkaampaa ohjausta.
 • Työnhakeminen helpottuu, kun työnhakija voisi siirtää edellä mainittuja datoja työnantajan rekrytointijärjestelmään.
 • Työnhakijalle voidaan suositella työmahdollisuuksia juuri hänen oman datansa perusteella.
 • Työnantajalla ja rekrytoijalla on enemmän dataa päätöksen helpottamiseksi ja todennäköisyys virherekrytointeihin madaltuu.
 • Työnantaja ja rekrytoija voi luottaa dataan, jolloin osa manuaalisesta työstä automatisoituu.
 • Työnantajalla ja rekrytoijalla on parempi ymmärrys organisaation olemassa olevasta osaamisesta.
 • Rekrytointiprosessi on sujuvampi ja hakijakokemus työnhakijalle mielekkäämpi.

Unelma liikkuvammasta MyDatasta

Jo nyt muutamat sidosryhmämme toimijat ovat lähteneet rakentamaan MyData-kyvykkyyksiä omiin järjestelmiinsä. Uskon, että yhdessä heidän kanssaan tulemme toteuttamaan maailmaan ensimmäiset MyData-rekrytoinnit jo lähitulevaisuudessa. Olemme myös tunnistaneet kumppaneidemme kanssa isoja haasteita käytännön työssä. Yksi konkreettinen esimerkki on Koski-palvelu, joka sisältää muun muassa opintosuoritus- ja tutkintotietoja.

Meillä on ollut tiivis ja hyvä yhteistyö Koski-palvelun taustalla olevan tiimin kanssa, mutta valitettavasti laki ei vielä tällä hetkellä mahdollista yksilölle palvelussa olevan opintosuoritusdatan siirtämistä esimerkiksi työnantajan rekrytointijärjestelmään.

Työnhakijan pitää siis ensin kirjautua ja tunnistautua vahvasti Koski-palveluun, kopioida sieltä tietonsa, kirjautua työnantajansa rekrytointijärjestelmään ja liittää tiedot sinne. Eikä työnantaja edelleenkään voi olla varma siitä, että tiedot pitävät paikkansa.

Soljuvalla tiedolla sujuvuutta arkeen

MyData-työmme tavoitteena on, että työnhakijan ei enää tarvitsisi kirjautua erikseen Koski-palveluun, Omaveroon, Traficomin oma asiointi -palveluun tai mihinkään muuhun rekisteriin. MyDatan avulla työnhakija pystyy siirtämään näissä palveluissa olevia tietojaan suoraan esimerkiksi työnantajan rekrytointijärjestelmään. Työnantaja ja rekrytoija näkee, että tieto tulee suoraan Verohallinnon järjestelmistä tai Traficomilta, jolloin tietoon on helpompi luottaa.

Mikäli haluat kuulla lisää meistä, verkostotyöstämme tai MyDatasta, niin käyhän tutustumassa meidän tuoreeseen podcastiimme tai ole rohkeasti yhteydessä!

Blogikirjoitus on julkaistu alun perin LinkedInissä.

 

 


Lue lisää aiheesta