« takaisin

Työnhakua tavalla, joka hyödyttää kaikkia osapuolia

 

Viimeisen vuoden aikana Luotettava Työntekijä -palvelumme on helpottanut jo yli 1000 työnhakijan ja opiskelijan työnhakua. Palvelu ratkoo työnhaun haasteita, jotka usein liittyvät ennen kaikkea oman osaamisen tunnistamiseen ja työnhaun monikielisyyteen.

Blog_featured_image-5


Palvelu tuo oman alueen ja toimialan työnantajat, työllistymistä edistävät palvelut ja koulutuspalvelut sekä liittojen, kassojen ja yhdistysten tarjoamat tukipalvelut nykyistä helpommin työnhakijoiden ja opiskelijoiden saataville. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden luvittaa omia tietojaan haluamilleen palveluntarjoajille, jolloin nämä voivat tarjota hakijalle hänen profiiliinsa sopivia työpaikkoja tai työllistymistä ja kouluttautumista edistäviä palveluita.

 

Apua oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen  

Työnhakijat ja opiskelijat ovat toivoneet mahdollisuutta kuvata osaamistaan vapaasti, mutta myös valita toimialansa valmiista ammattisanastoista omaa osaamistaan kuvaavia termejä. Tähän tarpeeseen vastataksemme olemme hyödyntäneet Luotettava Työntekijä -palvelussa ePerusteissa olevia tutkintoja ja tutkinnon osia. Näin oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on tullut helpommaksi erityisesti ammatillisessa koulutuksessa oleville kansainvälisille opiskelijoille. Työnhakija voi myös itse koota omat tietonsa työnhakuprofiiliinsa eri rekistereistä. Profiilissa näkyy, mitkä tiedoista ovat varmennettuja eli jostain rekisteristä tuotuja, ja mitkä puolestaan työnhakijan itsensä kirjoittamia.

Helpottaaksemme työnhaun monikielisyyttä olemme kääntäneet Luotettava Työntekijä -palvelun useille eri kielille, jotta työnhakijat ja opiskelijat voivat tehdä työnhakuprofiilinsa ja osaamiskartoituksensa omalla äidinkielellään. Tämänhetkiset kieliversiot ovat suomi, ruotsi, englanti, viro, ukraina ja venäjä.

 

Palveluntarjoajat lähelle työnhakijaa

Omien tietojen syöttäminen useisiin eri järjestelmiin on työlästä ja turhauttavaa etenkin, jos tiedot joutuu syöttämään muulla kuin omalla äidinkielellään. Luotettava Työntekijä -palvelu ratkaisee myös tämän ongelman, sillä palvelussa työnhakijat voivat jakaa tietonsa näppärästi useisiin valitsemiinsa työllistymistä edistäviin palveluihin ja koulutuksentarjoajille – yhdellä kertaa. Kun tietojen luvittamiseen kuluu normaalisti aikaa jopa puolesta tunnista tuntiin, Luotettava Työntekijä -palvelussa se hoituu 5 sekunnissa!

Luotettava Työntekijä -palvelu tuo palveluntarjoajat aidosti lähelle työnhakijoita. Työnhakija voi itse valita, keille palveluntarjoajille hän haluaa jakaa oman työnhakuprofiilinsa ja ketkä palveluntarjoajat saavat tarjota hänelle siihen perustuen sopivia työ- tai koulutusmahdollisuuksia. Luotettava Työntekijä -palvelu helpottaa työllistymisprosessia sen kaikissa vaiheissa ja tuo työnhakijat, palveluntarjoajat ja työnantajat yhteen tavalla, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

 

Lue lisää Luotettava Työntekijä -palvelusta


Lue lisää aiheesta