« takaisin

Ilmiökarttatyön avulla rakennusalan kohtaanto-ongelma näkyväksi

Ilmiökarttatyön avulla rakennusalan kohtaanto-ongelma näkyväksi

Osana työ- ja elinkeinoministeriön ja Vastuu Groupin rahoittamaa Digitaalinen työllistyminen -hanketta on lähdetty ratkomaan laajaa ja monisyistä kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaanto-ongelmaa hyödyntäen ilmiökartoitusmenetelmää.

Ilmiökarttamenetelmä tuo alan eri tahot saman pöydän ääreen

Ilmiökarttatyöskentelyssä muodostetaan mahdollisimman kattava kokonaiskuva valitusta ilmiöstä.

Ilmiökarttatyön tavoitteet ja lähestymistapa tiedon tuottamiseen ovat erilaiset kuin perinteisemmän tutkimus- ja selvitystoiminnan. Ilmiökartoitustyön työpajasarjassa kootaan kenttätoimijoita ja kokemusasiantuntijoita, joiden arki pyörii ratkottavien ongelmien eturintamassa. Heidän tietämyksensä pohjalta koostetaan näkemys, tässä tapauksessa, mitä rakennusalalla tapahtuu ja miten arjen haasteet vaikuttavat kohtaanto-ongelmiin, Tattersall kertoo työskentelyn taustoista.

Hahmota Oy:n Peter Tattersall tuli hankkeeseen mukaan vuonna 2018, ja tuona syksynä pidettyjen työpajojen pohjalta syntyi ensimmäinen ilmiökartta.

Työpajoissa, joihin on osallistunut satoja rakennus- ja kiinteistöpalvelualan toimijoita niin työnantaja- kuin työntekijäpuolelta, ministeriöistä, virastoista, työmarkkinajärjestöistä, liitoista, hankkeista, työnhaku- ja työelämäpalveluista, opiskelijajärjestöistä, oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista, yliopistoista sekä muista koulutusorganisaatioista, on ratkottu kaikille yhteistä haastetta. Fyysiset ja virtuaaliset työpajat ovat yhdistäneet ihmisiä ja tahoja, jotka eivät muuten välttämättä kohtaisi.

 Ilmiökarttatyön avulla on pystytty luomaan vuoropuhelua eri sektoreiden ja tahojen välillä, jotta he ymmärtävät, kuinka eri toimijoiden tekemiset ovat kytköksissä toisiinsa, sekä kohtaanto-ongelmiin, Tattersall kiteyttää.

Ilmiökartoitustyö käynnistyi uudelleen helmikuussa 2021 kahdella työpajalla, joiden annin perusteella syntynyt uusi päivitetty ilmiökartta, Työelämän metrokartta, julkaistaan 27.4.

 Uudet työpajat päätettiin järjestää, koska halusimme syventää ja laajentaa jo tehtyä ilmiökarttaa ja tunnistaa vipuvarsia, joiden kautta voisi saada ratkaisuja työnantajien osaajapulaan sekä alan melko korkeaan työttömyyteen", Tattersall kertoo.

Ilmiökartta kokoaa tiedon helposti omaksuttavaan muotoon

Ilmiökarttatyöskentelyn avulla saadaan kenttätoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden arvokas tietämys näkyväksi, jolloin päästään isojen ongelmien juurisyihin käsiksi. Tiedon omaksuminen myös helpottuu ja nopeutuu.

 Visuaalinen ilmiökartta sisältää yhtä paljon tietoa kuin monisatasivuinen tekstimuotoinen raportti, mutta se on paljon helpompi sisäistää, Tattersall sanoo.

Visuaalisen kartan avulla myös viestiminen aiheesta ja keskustelun aloittaminen ja ylläpitäminen eri tahojen välillä on helpompaa.

Elämäntapahtumat ja datat mukaan ilmiökarttaan

27.4. julkaistavassa Työelämän metrokartassa tulee olemaan mukana ilmiötä koskevia datoja, jotka perustuvat julkisista lähteistä kerättyihin aineistoihin.

 Havainnollistamme ilmiökartassa eri ongelmakohtien mittaluokkaa ja kustannusvaikutuksia eri toimijoille sekä välittömästi, että ongelman alavirrassa, eli ne haitat ja kustannusvaikutukset, jotka tulevat vuoden tai viiden vuoden viiveellä itse tapahtuman jälkeen. Toivomme, että kustannusvaikutusten esille tuominen auttaa tunnistamaan ongelman oikeita omistajia, Tattersall sanoo.

Työelämän metrokartan julkaisua seuraa ratkaisupajat

Seuraavan vuoden aikana Vastuu Group järjestää useita työpajoja, joissa haetaan ratkaisuja Työelämän metrokartassa kuvattuihin haasteisiin ja ilmiöihin. Ensimmäisessä ratkaisupajassa (10.8.) pureudutaan rakennusalan houkuttelevuuteen ja etsitään keinoja, joilla ura rakennus- ja kiinteistöpalvelualalla olisi nykyistä useammalle varteenotettava valintana. Vuoden 2021 aikana järjestettävissä ratkaisupajoissa käsitellään muun muassa seuraavia haasteita ja ilmiöitä:

  • opintojen kulku ja opinnoissa tukeminen
  • opetuksen sisällön ja työelämän tarpeiden vastaavuus
  • oppisopimusten, koulutussopimusten ja työharjoitteluiden pullonkaulat
  • työhakutaidot ja työllistämispalvelut
  • jatkuva oppiminen
  • työhyvinvointi ja kuntoutus

Ratkaisupajoja seuraa yhteistyötä, kokeiluita ja pilotteja

Ratkaisupajojen tavoitteena on auttaa haasteiden ja ilmiöiden parissa työskenteleviä asiantuntijoita verkottumaan, oppimaan ja ideoimaan yhdessä, titteleihin, sektori- ja hallintorajoihin katsomatta. Ratkaisupajoista syntyy uusia käyttökelpoisia ratkaisuehdotuksia, joita on tarkoitus jakaa avoimesti koko verkostolle.

Jo aikaisemmin olemme yhdessä verkostomme kanssa ideoineet kymmeniä ratkaisuehdotuksia ja ideoita, jotka ovat olleet vapaasti hyödynnettävissä hankkeen kotisivujen kautta. Tulevat ratkaisupajat ovat jatkoa tälle työlle. Toivotankin kaikki aiheista kiinnostuneet lämpimästi mukaan verkottumaan, oppimaan, ideoimaan sekä hyödyntämään ratkaisuehdotuksia, hanketta Vastuu Groupilla vetävä Petri Tuomela kehottaa.

Ratkaisupajojen tarkemmat sisällöt ja ajankohdat päivitetään toukokuun aikana Digitaalinen työllistyminen -hankkeen sivuille.

Hahmota tekee digitaalisia datavisualisointeja ja tiedon muotoilua, jolloin monimutkaisista kokonaisuuksista tulee helpommin ymmärrettäviä ja helpommin viestittäviä.

Digitaalinen työllistyminen -hanke on työ- ja elinkeinoministeriön, Vastuu Groupin, Rakennusliiton ja Rakennusteollisuuden yhteinen hanke. Hanke sai juuri jatkorahoituksen.


Lue lisää aiheesta