Use case

Luotettava Työntekijä -palvelussa luodaan digitaalinen CV, johon henkilö voi kerätä omia varmennettuja tietojaan MyData-periaatteiden mukaisesti eri tietolähteistä. Työnhakija voi täydentää profiiliaan manuaalisesti ja jakaa edelleen haluamiinsa työllisyyspalveluihin.

01 - phone-consent-taito03 - phone-profile

05 - phone-send-profile

06 - phone-consent-and-send

Tavoitteena avoimet datalähteet

Jotta jokaisen omat tiedot eli MyData olisi käytettävissä, on tärkeää saada datalähteet tukemaan tiedon jakamista suostumuksen perusteella. Tähän tarvitaan yhteiset pelisäännöt ja yhtenäinen tapa suostumuksille ja dataliikenteelle, jotta ihmisillä olisi yksi konsistentti tapa luvittaa ja jakaa tietojaan.

datalahteet-lt

 

Tätä datalähteiden avaustyötä haluamme tehdä yhdessä työllistymisen ekosysteemin kanssa. Me Vastuu Groupilla emme voi tätä yksin ratkaista, mutta yhdessä koko verkoston kanssa voimme luoda vaikuttavuutta isolla kädellä. Meidän toimintamallimme on seuraavanlainen:

  • Selvitämme, minkälaisia palveluita ja toiminnallisuuksia halutaan.
  • Selvitämme, mitä datalähteitä siihen tarvitaan.
  • Selvitämme, missä tätä dataa voidaan hyödyntää.
  • Selvitämme, miten datan saa suostumuksella liikkeelle.
  • Selvitämme, miten data saadaan luvituksella hyödynnettyä.
  • Pilotoimme valitulla käyttäjäjoukolla kumppaneiden kanssa datan luvitusta ja hyödyntämistä.

MyDataShare

Vastuu Group on Suomen ensimmäinen MyData-operaattori. Operaattorin tehtävänä on hallita suostumuksia ja varmistaa, että vain ne tahot, joille suostumus on annettu, pääsevät dataan käsiksi. Suostumusten hallintaa varten on luotu Vastuu Groupin MyDataShare-palvelu, jonka avulla henkilöt voivat omalla suostumuksellaan jakaa omia tietojaan palvelusta toiseen. MyDataShare Wallet on työkalu, josta voi nähdä ja hallita kaikkia annettuja suostumuksia sekä antaa tai evätä uusia suostumuksia.

Siirry MyDataShare demoon, jotta voit itse kokeilla miten MyDataShare Wallet toimii käytännössä.

Lisätietoja MyDataShare-sivustolta.

 

MyDataOp-logo-col-on-white

Kansainvälinen MyData Global -järjestö on myöntänyt Vastuu Groupille Suomen ensimmäisen MyData-operaattoritunnustuksen. Tunnustus myönnettiin toimijoille, jotka asettavat yksilöt henkilötietojensa keskiöön, tarjoavat työkaluja henkilöstötietojen hallintaan ja pitävät yksilöä tietojensa ensisijaisena edunsaajana. 

 

Blogi

Liity
postituslistalle