« takaisin

Veronumerolaki ja rakennusala

veronumerolaki.jpg

Aikaisemmissa blogikirjoituksissamme käsittelimme rakennusalan lainsäädännöistä verotusmenettelylakia ja työturvallisuuslakia. Myös vuonna 2011 voimaan astunut veronumerolaki asettaa velvoitteita rakennusalan toimijoille. Kaikessa lyhykäisyydessään veronumerolaissa on kyse veronumeron saamisesta ja sen merkitsemisestä julkiseen rekisteriin

Veronumerolaki antaa pohjaa myös työturvallisuuslain ja verotusmenettelylain edellytyksille, ja nämä lainsäädännöt muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla pyritään torjumaan harmaata taloutta ja varmistamaan työntekijöiden turvallisuus työmailla.

Mikä on veronumerolaki?

Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä – tuttavallisemmin veronumerolaki – astui voimaan 15. joulukuuta 2011. Lain tullessa voimaan Verohallinto antoi veronumerot koko asiakastietokannalleen. Tästä lähtien veronumero on annettu automaattisesti jokaiselle Suomen kansalaiselle. Ulkomaalaisten henkilöiden on haettava ensin henkilötietojensa merkitsemistä väestötietojärjestelmään, minkä jälkeen myös he saavat veronumeron.

Elokuussa 2012 avattiin julkinen veronumerorekisteri. Veronumerolaki edellyttää, että jokainen rakennustyömaalla työskentelevä henkilö merkitään kyseiseen rekisteriin. Veronumeron käyttöä rakennustyömailla on edellytetty 1. syyskuuta 2012 lähtien.

Mitä hyötyä veronumerolaista on?

Lailla halutaan varmistaa, että jokainen rakennusalalla työskentelevä on merkitty Verohallinnon julkiseen veronumerorekisteriin. Rekisterin avulla voidaan valvoa sekä työntekijöiden että työnantajien verotukseen liittyviä etuuksia - toisin sanoen kitkeä harmaata taloutta.

Veronumerolaki toimii lisäksi tiiviissä yhteistyössä työturvallisuuslain kanssa. Työturvallisuuslaki vaatii työmaalla työskenteleviä käyttämään henkilötunnistetta, jossa näkyy muun muassa rekisteriin merkitty veronumero. Veronumerot ovat tärkeässä roolissa myös verotusmenettelylain mukaisessa työntekijätietojen raportoinnissa.

Miten veronumerolaki velvoittaa?

Jokaiselle ulkomaalaiselle rakennusalan työntekijälle on haettava ennen Suomessa työskentelyn alkua suomalainen henkilötunnus ja veronumero. Suomen kansalaisten tarvitsee katsoa vain verokorttiaan saadakseen veronumeronsa selville.

Velvollisuus veronumeroiden hoitamisesta veronumerorekisteriin on sekä työntekijällä, työnantajalla että rakennustyömaan päätoteuttajalla. Heistä kuka tahansa voi pyytää merkintää julkiseen rekisteriin. Päätoteuttajan velvollisuus on valvoa, että työmaalle ei päästetä työntekijöitä, joilla ei ole julkisessa rekisterissä olevaa veronumeroa.

Haluatko tarkempaa tietoa rakennusalaan liittyvistä lainsäädännöistä? Voit ladata ilmaisen oppaamme oheisesta linkistä:

Lataa opas työturvallisuus-, veronumero- ja verotusmenettelylaista

 


Lue lisää aiheesta