« takaisin

Verotusmenettelylaki ja rakennusala

verotusmenettelylaki.jpg

Verotusmenettelylaissa säädetään siitä, millaisia tietoja eri tahojen on toimitettava Verohallinnolle tuloistaan, veroistaan ja toiminnastaan. Tarkistamalla ja täyttämällä veroilmoituksesi olet mukana toteuttamassa verotusmenettelylakia. Mitä sama laki tarkoittaa rakennusalalla?

Mitä verotusmenettelylaki tarkoittaa rakennusalalla?

Rakennusalaa koskevasta verotusmenettelylain osuudesta käytetään termiä tiedonantovelvollisuus – kyse kun on juuri velvollisuudesta toimittaa Verohallinnolle tietoja urakoista ja työntekijöistä. Tämä osuus laista tuli voimaan 1. heinäkuuta 2014.

Mitä hyötyä verotusmenettelylaista on?

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus on osa harmaan talouden torjuntaa. Laki toimii tiiviissä yhteistyössä veronumerolain kanssa varmistaen, että suomalaisilla rakennustyömailla työskentelevät yritykset ja työntekijät toimivat rehellisesti.

Miten verotusmenettelylain noudattamista valvotaan?

Tiedonantovelvollisuuden ja verotusmenettelylain valvonnassa on kokonaisuudessaan kyse verovalvonnasta. Verovalvontaa toteuttaa Verohallinto.

Tiedonantovelvolliselle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, jos Verohallinnolle toimitetut tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä, ilmoitus tehdään myöhässä tai jätetään kokonaan tekemättä tai tiedot toimitetaan väärällä tavalla, esimerkiksi paperilla. Ilmoituskohtainen laiminlyöntimaksu voi olla suuruudeltaan enintään 15 000 euroa.

Miten verotusmenettelylaki velvoittaa?

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus velvoittaa kahta osapuolta: jokaista työmaan tilaajaa sekä yhteisen työmaan päätoteuttajaa. Työmaalla toimittajina toimivat osapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan tilaajilleen ja päätoteuttajalle raportointia varten tarvittavat tiedot – toimittajat eivät siis itse ole raportointivelvollisia Verohallinnolle!

Yhteisen työmaan päätoteuttajan on raportoitava Verohallinnolle kuukausittain työmaalla työskennelleet henkilöt. Lisäksi jokaisen työmaan tilaajan on raportoitava kuukausittain tietoja niistä sopimuksista, joissa yritys toimii tilaajana. Tilaajan ilmoitusvelvollisuus koskee vain urakoita, joiden veroton arvo on yli 15 000 euroa.

Toimitettavat tiedot ja raportin määrämuoto on erikseen määritelty Verohallinnon tietuekuvauksessa.

Laki koskee myös rakennuttajina toimivia yksityisiä henkilöitä silloin, kun rakentaminen vaatii rakennuslupaa. Yksityisen rakennuttajan on annettava vastaavat tiedot Verohallinnolle kerran; ennen rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta.

Haluatko tarkempaa tietoa rakennusalaan liittyvistä lainsäädännöistä? Voit ladata ilmaisen oppaamme oheisesta linkistä:

Lataa opas työturvallisuus-, veronumero- ja verotusmenettelylaista

 


Lue lisää aiheesta