« takaisin

Työturvallisuuslaki ja rakennusala

rakennusala_turvallisuus_2.jpg

Rakennusalalla toimintaa ohjaavat useat lainsäädännöt, joilla pyritään torjumaan harmaata taloutta, edistämään reilua kilpailua ja varmistamaan työntekijöiden turvallisuus. Aikaisemmin valotimme verotusmenettelylain ja rakennusalan suhdetta. Työturvallisuuslain tarkoituksena puolestaan on pitää huolta työntekijöiden turvallisuudesta ja heidän työkyvystään. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä rakennustyömaalla?

Mikä on työturvallisuuslaki?

Työturvallisuuslaissa säädetään työnantajan ja työntekijän turvalliseen työskentelyyn liittyvistä velvollisuuksista työpaikalla ja työoloja järjestettäessä. Rakennustyömaalla työturvallisuuslaki tuo lisäksi alalle muutaman erityisvelvollisuuden, joilla pyritään ennestään parantamaan työmaiden turvallisuutta.

Miten työturvallisuuslain noudattamista valvotaan?

Työturvallisuuslain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Tyypillinen rangaistus työturvallisuusrikkomuksesta on sakko.

Miten työturvallisuuslaki velvoittaa?

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia yleisesti työntekijöiden turvallisuudesta ja selvittää, tunnistaa ja mahdollisuuksien mukaan poistaa työhön liittyvät haitta- ja vaaratekijät. Työnantajan on järjestettävä työntekijälle tarvittavat turvavälineet ja -vaatetus, jota työntekijällä itsellään myös on velvollisuus käyttää.

Haitta- ja vaaratekijöiden ehkäisyyn sisältyy myös riittävä työhön, työolosuhteisiin, työvälineisiin ja työtapoihin perehdytys, opastus ja ohjaus.

Laki edellyttää, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on näkyvillä kuvallinen henkilötunniste.

Tunnisteessa tulee olla:

  • Henkilön nimi
  • valokuva
  • veronumerorekisteriin merkitty veronumero ja
  • työnantajan nimi.

Vastuu henkilötunnisteiden vaatimisesta ja käyttämisestä on sekä rakennuttajalla, päätoteuttajalla että jokaisella työnantajalla omien työntekijöidensä ja sopimuskumppaniensa osalta. Rakennustyömaan päätoteuttajalle annetaan laissa lisäksi velvollisuus pitää ajantasaista luetteloa rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä.

Henkilöluettelosta on käytävä ilmi:

  • Henkilön nimi, veronumero ja syntymäaika.
  • Työnantajan nimi ja Y-tunnus.
  • Työmaalla työskentelyn alku- ja loppupäivämäärä.
  • Lähetettyjen työntekijöiden osalta edustajan nimi ja yhteystiedot.

Jokaisen työnantajan on lisäksi toimitettava päätoteuttajalle tämän tarvitsemat tiedot henkilöluettelon ylläpitämiseksi. Kaipaatko lisätietoja rakennusalan lainsäädännöistä? Lataa maksuton oppaamme oheisesta linkistä!

Lataa opas työturvallisuus-, veronumero- ja verotusmenettelylaista

 


Lue lisää aiheesta