« takaisin

Vastuu Groupin uusi toimitusjohtaja: Vastuullisuutta ja digitalisaatiota yhdessä edistäen

VastuuGroup-TapioHaaja-Kuva-23

Kiinteistö- ja rakentamisalalle ennustetaan haastavia aikoja uusasuntotuotannon jumittuessa ja volyymien laskiessa. Suomen odotetaan ajautuvan maltilliseen taantumaan, mikä vaikuttaa rakennussektoriin voimakkaammin. Näiden haasteiden rinnalla toimiala kamppailee edelleen toimitusketjun optimoinnin ja vastuullisuusasioiden manuaalisen työn kanssa. Vastuu Groupin uusi toimitusjohtaja Pekka Vanne korostaa, että vastuullisuuden lisääminen ja digitalisaation hyödyntäminen ovat ratkaisevia askelia kasvun ja tehokkuuden saavuttamiseksi.  

Tuleva hiljaisempi vuosi tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden suunnata katseet eteenpäin. Projektikiireiden hetkellinen helpottaminen antaa tilaa satsata resursseja toimialan digitalisaatioon ja vastuullisuuteen. Tämä ei ole ainoastaan tarve, vaan myös mahdollisuus. Useiden prosenttien materiaalitehokkuuden parantaminen, työntekijäkokemuksen kohentuminen ja kilpailuedun luominen ympäristö- ja vastuullisuusasioissa ovat kaikki mahdollisia saavutuksia.  

Eduskunta hyväksyi rakentamisen päästöjä pienentävät ja digitalisaatiota edistävät lait helmikuussa 2023. Uusi rakentamislaki on astumassa voimaan 1. Tammikuuta 2025 ja se asettaa rakennusalalle pakollisia muutostarpeita. "Lakiuudistus antaa odotetun pohjan rakennetun ympäristön digitalisaatiolle, josta hyötyvät kaikki. Se sujuvoittaa prosesseja, tukee rakennusten korjaamista ja ylläpitoa sekä helpottaa ilmastovaikutusten laskentaa ja materiaalien seurantaa. Keskeinen muutos liittyy tietojen yhdenmukaisuuteen: jatkossa rakentamisluvitus ja alueidenkäytön suunnitelmat tehdään yhteentoimivan tietomallin mukaisina koneluettavassa muodossa", todetaan Valtioneuvoston tiedotteessa.  

"Kiinteistö- ja rakentamisalalla on tullut aika tehdä tiiviimmin yhteistyötä ja panostaa vastuullisuuteen sekä digitalisaatioon. Yritysten on otettava vastuunsa ympäristöstä ja yhteiskunnasta sekä samalla hyödynnettävä teknologian tuomia mahdollisuuksia. Yhdessä voimme luoda avoimempia tietovirtoja ja jakaa parhaita käytäntöjä, mikä auttaa ratkaisemaan alan haasteita ja edistämään kestävää kehitystä", Pekka Vanne painottaa.  

Kokonaisuudessaan kiinteistö- ja rakentamissalan muutos kohti vastuullisuutta ja digitalisaatiota voi tuoda mukanaan monia positiivisia vaikutuksia, kuten energiatehokkuuden parantuminen, kustannusten hallinta ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaaminen. Vastuu Group haluaa tehdä vastuullisuusasioiden hoidosta mahdollisimman helppoa ja kitkatonta ja olla data-alusta -mallilla toimiva mahdollistaja toimialan digitalisaatiossa. Vastuu Groupin investoinnit ovat askel kohti parempaa tulevaisuutta suomalaiselle rakennetulle ympäristölle ja koko alan kehitykselle.  

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: 

Pekka Vanne 

Toimitusjohtaja 

pekka.vanne@vastuugroup.fi 

 

Netta Paavoseppä 

Markkinointijohtaja 
netta.paavoseppa@vastuugroup.fi 

+358 40 677 1437 


Lue lisää aiheesta