« takaisin

CO2 DataHub -hankkeessa syntynyt ekosysteemi jatkaa toimintaansa ja ohjaa päästövähennystyötä yhteistyössä KIRAHubin kanssa

 

Vastuu Group Oy:n veturoima CO2 DataHub -tutkimus- ja kehityshanke kehitti menetelmiä yritysten ja kaupunkien koko toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, raportointiin ja luotettavalla datalla johtamiseen. Hankkeessa todettiin nykyisen päästövähennystyön pirstaleisuus ja huomattiin niin digitaalisuuden kuin myös datan tehokkaan käytön suuret mahdollisuudet. CO2 DataHub -hankkeen aikana datavetoisen päästövähennystyön potentiaaliksi laskettiin lähes 6Mte CO2e vuoteen 2033 mennessä. Tämä vastaa noin miljoonan henkilöauton aiheuttamaa vuosipäästöä. 

Co2 datahub kuva tiedotteeseen

Kuva: CO2 DataHub -hankeseminaarin 24.8.2023 esiintyjiä olivat (vasemmalta oikealle): Ilkka Lakaniemi/ CKIR, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Antti Harjunpää/ Platform of Trust, Suvi Monni/ Sitowise, Anne Kaiser/ Saint-Gobain Finland, Roope Pajasmaa/ Vastuu Group, Tomi Aimonen/ Ilmarinen, Teemu Lehtinen/ KIRAHub, Rita Lavikka/ VTT, Ilari Aho/ Uponor ja Katri Sipilä/ Katri Sipilä Consulting. Kuvasta puuttuu Paula Laine Ilmastorahastosta.

Ekosysteemin toimintaa fasilitoi jatkossa rakennetun ympäristön kestävää digitalisoitumista edistävä kiinteistö- ja rakentamisalan yleishyödyllinen yhdistys KIRAHub. Hankkeessa kirkastui, että tehokas päästövähennystyö edellyttää tiedolla johtamisen ratkaisuja, datan laadun parantamista ja erilaisten dataesteiden aktiivista poistamista. Kiinteistö- ja rakentamisalan toimitusketjujen päästöjä voidaan alentaa lähes 6Mt, kun ekosysteemissä tehdään aktiivisesti datajohdettua päästövähennystyötä hankkeessa valitun ympäristödatan sankari -skenaarion mukaisesti.

Yritysten kyvykkyys raportoida palvelutuotannon hiilijalanjälkeä tulee vaikuttamaan Ilmarisen kumppanivalintoihin tulevaisuudessa. Olemme Ilmarisella asettaneet tavoitteeksi, että kaikki sijoituksemme ovat hiilineutraaleja vuoden 2035 loppuun mennessä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi tarvitsemme laajaa yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä koko toimitusketjumme päästöistä. Tarvitsemme myös konkreettisia tiedolla johtamisen työvälineitä”, tiivistää hankkeessa mukana ollut Ilmarisen kiinteistösijoitusten johtaja Tomi Aimonen.

Hankkeessa saatiin lähtölaukaus vähähiilisen rakentamisen ja vastuullisuuden ekosysteemille, joka jatkaa itsenäisesti tästä eteenpäin ohjaten päästövähennystyötä tehostavaa parhaiden käytäntöjen jakamista, yhteisiä innovaatioita ja dataan perustuvia konkreettisia ratkaisuja. Hankkeeseen osallistuneet yritykset ja kaupungit päättivät koko toimialaa hyödyttävästä CO2 DataHub -ekosysteemimallista ja hyväksyivät toimintaa raamittavan vision vuosille 2024 - 2025 sekä alustavan tiekartan vision toteuttamiseksi. Tavoitteena on auttaa ymmärtämään rakennetun ympäristön päästötilanteen kokonaiskuvaa, johtaa tiedolla hiilijalanjälkeä pienentävien ratkaisujen toteuttamista sekä tuottaa mukana oleville organisaatioille taloudellisesti merkittävää vastuullisuusetua.

Standardien mukainen ja korkealaatuinen päästötieto on äärimmäisen tärkeää. Saint-Gobainille on tärkeää päästä mukaan läpinäkyvälle alustalle, missä virtaa niin tuote-, päästö- ja määrätieto siten, että ne oikeasti saadaan käyttöön”, sanoo Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser. Anne on toiminut hankkeen aikana muodostetun ekosysteemin ohjausryhmän puheenjohtajana. Hanke on ollut osa Euroopan Unionin rahoittamaa NextGeneration EU -kokonaisuutta ja saanut Business Finlandin rahoitusta osana Vähähiilisen rakennetun ympäristön #KIRAilmasto -ohjelmakokonaisuutta.

Torstaina 24.8.2023 järjestettiin CO2 DataHub -hankeseminaari, jossa kuultiin syvemmin hankkeen tuloksista ja johtopäätöksistä. Samalla myös ojennettiin kapula virallisesti KIRAHubille, joka jatkaa hankkeessa tehtyä kunnianhimoista työtä. “Lähdemme innolla edistämään teemasta motivoituneiden yritysten yhteistyötä, jotta jo tunnistettu liiketoiminta- ja vaikuttavuuspotentiaali voidaan skaalata koko toimialan eduksi tulevaisuudessa”, kommentoi KIRAHubin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen alkavaa ekosysteemityötä.  Ekosysteemissä ovat mukana jo Finreim Oy, Green Building Council Finland ry (FIGBC), HUS Kiinteistöt Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, L&T Kiinteistöhuolto Oy, Saint-Gobain Finland Oy, Uponor Oyj ja Vastuu Group Oy.Lisätiedot

Hankeseminaarin -tallenne: Hankkeen tuloksista, johtopäätöksistä ja ekosysteemin jatkosta (24.8.2023)

KIRAHubin yhteistyöjäsenyys verkkosivu

CO2 DataHub -hankkeen verkkosivut

CO2 DataHub -hankkeen asiakaspilottien tiivistelmät ja muut tulosdokumentit

Haastattelupyynnöt

Roope Pajasmaa
Vastuu Group, hankejohtaja
roope.pajasmaa@vastuugroup.fi / +358 50 365 8351

Teemu Lehtinen
KIRAHub, CEO
teemu@kirahub.org / +358 40 456 6108


Lue lisää aiheesta