« takaisin

Valttikortti ja Luotettava Kumppani: Läpinäkyvyyttä ja turvaa työmaille

Miksi kannattaa olla Luotettava Kumppani

Työturvallisuus ja läpinäkyvä yritystoiminta ovat kaksi avainasemassa olevaa tekijää rakennusalalla. Ne eivät pelkästään edistä turvallisia työskentelyolosuhteita vaan myös luovat pohjan pitkäaikaiselle menestykselle ja asiakastyytyväisyydelle. Miksi Valttikortit ja Luotettava Kumppani -palvelu ovat nykyään niin tärkeitä työmailla?

Työturvallisuuden varmistaminen on ehdoton prioriteetti kaikilla työmailla. Turvallisuuden laiminlyönti voi johtaa vakaviin onnettomuuksiin, loukkaantumisiin ja jopa kuolemaan. Siksi jokaisen rakennusalan yrityksen on sitouduttava tiukkoihin turvallisuuskäytäntöihin ja -standardeihin.

Miksi työturvallisuus on niin tärkeää?

  1. Turvallinen työympäristö: Jokaisen työmaalla olevan tulisi voida tehdä työnsä turvallisessa ympäristössä, ilman pelkoa loukkaantumisista.
  2. Maine ja vastuu: Rakennusalan yrityksen maine voi kärsiä vakavasti, jos työturvallisuuslainsäädäntöjä ja -standardeja ei noudateta. Yritys on myös oikeudellisesti vastuussa työntekijöidensä turvallisuudesta.
  3. Kustannukset: Onnettomuudet voivat aiheuttaa huomattavia kustannuksia yritykselle, mukaan lukien vakuutuskulut, korvaukset, ja mahdolliset tuotantokatkot.

Läpinäkyvä yritystoiminta: Luottamuksen rakennuspalikka

Läpinäkyvä yritystoiminta on toinen avaintekijä, joka vaikuttaa merkittävästi rakennusalan menestykseen. Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan avoimuutta ja rehellisyyttä kaikessa liiketoiminnassa. Se kattaa monia osa-alueita, kuten lakivelvoitteet, talousasiat, projektinhallinnan ja kommunikoinnin. Valttikortti-asiakas voi osoittaa toimivansa läpinäkyvästi mahdollistamalla omien tietojensa tarkastamisen tilaajavastuutietojen sekä erityisesti yrityksen työvoiman ja noudatettavan työehtosopimuksen osalta. Luotettava Kumppani -asiakkaana Valttikortin haltija /Valttikorttiyritys voi näyttää sitoutuneensa toimimaan läpinäkyvästi.

Miksi läpinäkyvä yritystoiminta on niin tärkeää?

  1. Asiakastyytyväisyys: Asiakkaat arvostavat avointa ja rehellistä yritystoimintaa. Kun he tietävät, että yritys hoitaa asiansa rehellisesti, heidän luottamuksensa kasvaa.
  2. Virheiden minimointi: Läpinäkyvät käytännöt auttavat vähentämään virheitä ja epäselvyyksiä projektien aikana, mikä voi säästää aikaa ja resursseja.
  3. Työntekijöiden motivaatio: Työntekijät arvostavat avointa ja rehellistä yrityskulttuuria. Se voi parantaa heidän työmotivaatiotaan ja sitoutumistaan.

Työturvallisuus ja läpinäkyvä yritystoiminta

Vaikka työturvallisuus ja läpinäkyvä yritystoiminta saattavat näyttää erillisiltä asioilta, ne ovat itse asiassa kiinteästi kytköksissä toisiinsa. Läpinäkyvä yritystoiminta edellyttää rehellisyyttä ja avoimuutta kaikissa yrityksen toiminnoissa, mukaan lukien työturvallisuus.

Miten nämä kaksi tekijää liittyvät yhteen?

  1. Selkeät turvallisuuskäytännöt: Läpinäkyvä yritys kommunikoi selkeästi työturvallisuuskäytäntöjä ja -standardeja kaikille työntekijöilleen ja sidosryhmilleen.
  2. Koulutus ja seuranta: Läpinäkyvä yritys tarjoaa asianmukaista koulutusta ja seurantaa työntekijöilleen varmistaakseen, että turvallisuusohjeita noudatetaan.
  3. Raportointi ja korjaavat toimenpiteet: Läpinäkyvä yritys käsittelee avoimesti turvallisuuspoikkeamia ja ryhtyy tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin välittömästi.
  4. Asiakasviestintä: Läpinäkyvät yritykset kommunikoivat avoimesti asiakkailleen työturvallisuuteen liittyvistä asioista, mikä edistää luottamusta ja asiakastyytyväisyyttä.

 

Edellytämme Luotettava Kumppani -asiakkuutta kaikilta Valttikortti-asiakkailta 31.12.2023 mennessä. 

 


Lue lisää aiheesta