« takaisin

Työterveyshuolto ja tilaajavastuulaki

tyoterveyshuolto_ja_tilaajavastuulakiTyöterveyshuolto ja sen järjestäminen voi olla monelle ajankohtainen asia näin kesän kynnyksellä. Jos yritys palkkaa uuden kesätyöntekijän, eikä yrityksessä entuudestaan ole palkattua työvoimaa, yrityksen on otettava moni uusi asia huomioon. Yhtenä niistä on työterveyshuolto. Missä vaiheessa työterveyshuolto kuuluu järjestää, keille kaikille se täytyy järjestää ja missä sen voi järjestää? Lisäksi tilaajavastuulakikin edellyttää selvitystä työterveyshuollosta – minkälainen selvitys siihen kelpaa?

Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää, että työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille. Työterveyshuolto täytyy järjestää työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Eli mikäli yrityksellä on palkattua työvoimaa, lakisääteinen työterveyshuolto pitää olla järjestettynä kaikille työntekijöille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että työterveyshuolto pitää järjestää, vaikka palkkaisi vain yhden työntekijän kesäksi tai vaikka kaikki yrityksen työntekijät olisivat osa-aikaisia.

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja toimiva työympäristö

Työterveyshuollon tavoitteena on tarjota työntekijöille terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä toimivan työyhteisön tukeminen. Lisäksi lakisääteisen työterveyshuollon tulisi ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja ylläpitää ja edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä. Muutamia lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyviä asioita ovat neuvonta ja ohjaus työolojen kehittämisestä, työpaikan terveysvaarojen selvittäminen sekä työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaaminen. Työterveyshuoltoon kuuluu toki paljon muutakin – pääset lukemaan siitä tarkemmin täällä.

Työnantaja suunnittelee yhdessä työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa työpaikan tarpeisiin sopivan työterveyshuollon ja myös, miten huoltoa lähdetään toteuttamaan käytännössä. Heidän kontollaan on myös seurata ja arvioida työterveyshuollon toimivuutta ja toteutumista yrityksessä.

Missä työterveyshuollon voi järjestää?

Työnantaja voi hankkia työterveyshuollon palvelut julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestää työterveyshuollon itse omana toimintanaan. Missä tahansa työterveyshuollon järjestääkin, siitä laaditaan kirjallinen sopimus sekä toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman perustana käytetään työpaikkaselvitystä, josta työterveyshuolto tekee kirjallisen raportin. Työpaikalla on pidettävä esillä sekä sopimusta työterveyshuollosta että työpaikkaselvityksestä tehtyä raporttia.

Tilaajavastuulaki ja selvitys työterveyshuollosta

Tilaajavastuulain mukaan tilaajan on hankittava muiden laissa edellytettyjen selvitysten lisäksi myös selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Selvitykseksi kelpaa esimerkiksi kopio työterveyshuoltosopimuksesta tai työn toimittajan antama kirjallinen selvitys, josta ilmenee lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen. Jos toimittajalla ei vielä sopimuksentekohetkellä ole velvollisuutta järjestää työterveyshuoltoa, tilaajan pitää hankkia selvitys siitä, miten yritys aikoo järjestää työntekijöiden työterveyshuollon. Jos yritys esimerkiksi on aikeissa palkata työntekijöitä vasta sopimuksen tehtyään, riittää selvitys siitä, miten työterveyshuolto aiotaan järjestää.

Selvityksestä on käytävä ilmi työterveyshuollon palveluntarjoaja, ja sen pitää olla päivätty, jotta siitä selviää, milloin tilaaja on selvityksen hankkinut. Sopimuksentekohetkellä työterveyshuoltoa koskeva selvitys saa olla maksimissaan kolme kuukautta vanha, kuten muutkin tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset. Selvitys on myös hankittava ennen sopimuksen solmimista.

Luotettava Kumppani apuna

Yksi tapa hoitaa asianmukaisen selvityksen toimittaminen tilaajalle on käyttää Luotettava Kumppani -palveluamme. Palvelun avulla tieto työterveyshuollon järjestämisestä on aina ajan tasalla ja helposti tilaajan saatavilla. Puhumattakaan siitä, että muutkin tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset näkyvät palvelun koostamalla raportilla, eikä sinun tarvitse enää erikseen hakea ja päivittää todistuksia jokaiselle tilaajalle.

Eikö tilaajavastuulain vaatimukset ole ennestään tuttuja? Lue lisää laista ja sen vaatimuksista lataamalla oppaamme:

Lataa tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa -opas


Lue lisää aiheesta