« takaisin

Tilaajavastuulaki ja julkinen sektori

paragraph_2.jpg

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki vuonna 2016 selvityksen, josta kävi ilmi, että julkisella sektorilla tarvitaan edelleen paljon ohjeistusta tilaajavastuulaista, etenkin logistiikan puolella. Selvityksen mukaan julkisen sektorin logistiikkatilauksien lainvoimaisuutta on viime aikoina pidetty silmällä, ja kohteena on ollut erityisesti koulukuljetuksia, satamia ja sairaanhoitopiirejä.

Julkisen sektorin lisäperehdytyksen kannalla oli myös vuonna 2016 tehty opinnäytetyö, josta kävi ilmi henkilöstön puutteellinen tietämys tilaajavastuulain velvoitteista ja eri selvitystapojen luomista mahdollisuuksista tehostaa tilaajavastuutietojen seurantaa. Työssä painotettiin harmaan talouden torjuntaa osana julkisen toimijan yhteiskunnallista vastuuta. Kuntalehdessä olleen artikkelin mukaan kunnat myös menettävät vuodessa satoja miljoonia euroja, kun osa verotuloista jää harmaan talouden vuoksi saamatta.

Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman monipuolisesti. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme yhteistyössä asiakkaidemme ja viranomaisten kanssa. Tällä hetkellä palveluitamme käyttää lähes 280 kuntaa ja kaupunkia, joista suuri osa on automatisoinut tilaajavastuutietojensa seurannan. Näiltä kunnilta saamme usein kysymyksiä tilaajavastuulain soveltamisesta julkisella sektorilla ja lain vaatimien velvoitteiden täyttämisestä. Tässä vastaukset kolmeen yleisempään kysymykseen:

1. Toimittajamme ei ole Luotettava Kumppani, mikä avuksi?

Luotettavien Kumppaneiden tilaajavastuuraportit ovat haettavissa maksutta Raportti-palvelustamme ja lisäksi Luotettavat Kumppanit voi asettaa automaattiseen tilaajavastuutietojen seurantaan Valvoja-palvelussamme. Jos yritys ei ole Luotettava Kumppani, Raportti-palvelusta on saatavilla vain suppea ja maksullinen raportti, jossa ei ole kaikkia tilaajavastuulain edellyttämiä tietoja. 

Jos toimittaja ei ole Luotettava Kumppani, kunnat ja kaupungit ovat ratkaisseet asian eri tavoin. Tällä hetkellä käytössä on muun muassa tapa, jossa Luotettava Kumppani -palveluun kuulumattomilta toimittajilta pyydetään tilaajavastuuselvitykset kolmen kuukauden välein. Tämän menetelmän on koettu antavan toimittajille mahdollisuus valita oma tapansa toimittaa tilaajavastuuselvityksiä, mutta silti tilaaja pystyy täyttämään yhteiskunnalliset velvoitteensa ja edistämään harmaan talouden kitkemistä.

Jos organisaationne käyttää tilaajavastuutietojen seurantaan Valvoja-palveluamme, toimittajia voi suositella liittymään Luotettaviksi Kumppaneiksi maksuttoman Suosittelu-palvelumme avullaUseat asiakkaamme ovat tiedottaneet toimittajiaan tilaajavastuutietojen seurannasta ja samalla suositelleet toimittajilleen liittymistä Luotettaviksi Kumppaneiksi. Palvelu helpottaa tilaajavastuutietojen toimittamista ja selvittämistä sekä tilaajilta että toimittajilta.

2. Meillä on monta toimialaa, mitä tilaajavastuulaki koskettaa?

Tilaajavastuulaki koskee kaikki toimialoja. Tilaajavastuutietojen seurantaan ja arkistointiin suunnitellussa Valvoja-palvelussamme voitte jakaa eri palvelualueiden toimijat eri kansioihin tai vaihtoehtoisesti luoda niin sanotun konserninäkymän, jossa jokainen toimialanne pääsee valvomaan omia toimittajiaan.

3. Tarvitseeko meidän arkistoida tilaajavastuuselvitys sopimuksen yhteydessä?

Tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajaa tarkastamaan toimittajan tilaajavastuutiedot ennen sopimuksen tekoa ja säännöllisesti sopimuksen keston aikana. Lisäksi se vaatii arkistoimaan tilaajavastuutiedot  sopimuksen päättymisen jälkeen vähintään kahden vuoden ajaksi.

Valvoja-palvelu hoitaa tilaajavastuutietojen seurannan lisäksi myös niiden arkistoinnin puolestasi. Kun laitat yrityksen seurantaan Valvojassa, myös yrityksen tilaajavastuuraporttihistoria arkistoituu seurannan aloittamisesta lähtien. Näin sinun ei tarvitse arkistoida tietoja tai olla huolissasi siitä, että olennaiset dokumentit puuttuisivat arkistosta.

Tarjoamme kunnille ja kaupungeille miellämme lisätietoa ja perehdytystä tilaajavastuulakiin liittyen! Lisätietoja tilaajavastuulain velvoitteiden hoitamisen tehostamisesta löydät täältä:

Tutustu Valvoja -palveluun tästä


Lue lisää aiheesta