« takaisin

Taloyhtiö ja tilaajavastuulaki

19.5.2016

isnninti.jpg

Yrityksen, kuin myös taloyhtiönkin, on huomioitava muutama seikka tilatessaan työtä palveluntarjoajalta. Tilaajavastuulakiin liittyvät velvoitteet on huomioitava työtä tilattaessa silloin, kun sopimuksen arvo ylittää 9000 euroa tai työn kesto ylittää 10 päivää. Monesti tämä jääkin huomioimatta, kun taloyhtiössä mietitään esimerkiksi ulko-ovien vaihtoa tai muuta melko pientä korjaustoimenpidettä.

Tilaajavastuulain velvoitteiden laiminlyömisestä koituvat laiminlyöntimaksut ovat tuntuvia niin pienelle kuin isollekin taloyhtiölle. Maksu on sopimuskohtainen ja se voi olla määrältään 2000 € – 20 000 €. Joissakin tapauksissa voidaan myös määrätä korotettu laiminlyöntimaksu, joka voi enimmillään olla 65 000 €. Kuten aina tilaajavastuulakia noudattaessa, tulee selvitykset yrityksistä on tehtävä ennen sopimuksentekoa. Jos työ on jatkuvaluonteista, kuten isännöintipalvelut, tulee tiedot tarkastaa vuoden välein.

Työn tilaajan tulee selvittää seuraavat tiedot käyttämistään urakoitsijoista ja palveluntuottajista:

  • - Selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä, työnantajarekisterimerkinnästä ja arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä.
  • - Kaupparekisteriote.
  • - Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verovelkarekisteriin merkittyä verovelkaa. Jos verovelkaa on, selvitys verovelan määrästä (verovelkatodistus).
  • - Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja maksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta.
  • - Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
  • - Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
  • - Rakennustoiminnassa vaaditaan lisäksi selvitys tapaturmavakuutusten ottamisesta.

- Taloyhtiö voi pyytää palveluntarjoajaa lähettämään edellämainitut dokumentit tai taloyhtiön edustaja voi tarkistaa tiedot Raportti-palvelustamme. Tilaajavastuutietojen lisäksi raportilla on kokonaistulkinta siitä, onko yritys hoitanut tilaajavastuulain velvoitteet. Jos yritys kuuluu Luotettava Kumppani -palveluun, voi yrityksen raportin hakea Raportti-palvelusta maksutta.

Raportin hakeminen edellyttää rekisteröitymistä palveluun. Palvelusta on myös saatavilla kaikki tilaajavastuulain edellyttämät tiedot sekä muita tietoja, esimerkiksi luottoluokitus. Raportin voi vaikka tulostaa itselleen ja laittaa sopimuksen liitteeksi. Tarkista yrityksen tiedot aina kun tilaat työtä taloyhtiöösi. Tieto lisää varmuutta, tiedon puute tuskaa!

Lataa tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa -opas


Lue lisää aiheesta