« takaisin

Päätoteuttajan vastuut rakennustyömaalla

Päätoteuttajalla on työmaalla aivan erityinen rooli. Hänen on esimerkiksi huolehdittava rakennustyömaalla työntekijöiden perehdytyksestä ja kulunvalvonnasta. Tarkemmin päätoteuttajan rooliin ja velvollisuuksiin työmaalla voit tutustua täällä. Tällä kertaa keskitytään sen sijaan siihen, mitä vastuita päätoteuttajalla rakennustyömaalla on.

 

Päätoteuttajan vastuut rakennustyömaalla

 

Kun toimit päätoteuttajana työmaalla, muista ainakin nämä:

  1. Tee työmaasta ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle, ja tuo se myös rakennuttajan tietoon. Ennakkoilmoitukseen vaadittavan sisällön löydät Valtioneuvoston asetuksesta rakennustyön turvallisuudesta. Ennakkoilmoitus on pidettävä ajan tasalla ja työmaalla näkyvillä.
  2. Nimitä työmaalle vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön vastuisiin kuuluvat muun muassa koneiden ja laitteiden turvallisuuden varmistaminen sekä työ- ja suojatelineiden rakenteen tarkistaminen ennen käyttöönottoa. Myös työmaalla tehtävät viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta kuuluvat vastuuhenkilön vastuualueelle.
  3. Tee, seuraa ja pidä ajan tasalla suunnitelmat työturvallisuudesta ja alueen käytöstä. Näihinkin löydät tarkempia vaadittuja sisältöjä Valtioneuvoston asetuksesta rakennustyön turvallisuudesta. Kaikki suunnitelmat on aina tehtävä kirjallisesti.
  4. Huolehdi jatkuvasti työmaan työturvallisuudesta. Työturvallisuuteen kuuluvat kaikki osa-alueet työtavoista työmaan erityispiirteisiin ja valaistuksen sijoittamiseen.
  5. Johda ja valvo työmaan toimintaa –  niin yleistä siisteyttä ja järjestystä, toimintojen yhteensovittamista kuin tiedonkulkuakin.
  6. Perehdytä ja opasta kaikki työmaan työntekijät niin, että heillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä – niin ylipäätään, kuin juuri omalla työmaallanne.
  7. Ylläpidä työntekijäluetteloa kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Varmista, että tiedät jokaisesta työmaalla työskentelevästä henkilöstä tarvittavat tiedot.
  8. Tee Verohallinnolle kuukausittain työntekijäilmoitus työntekijöistä, jotka ovat työskennelleet työmaalla kuluneen kuukauden aikana. Muista tarkistaa ilmoituksestasi ainakin nämä tavallisimmat virheet. Muista tehdä myös urakkailmoitukset omien suorien toimittajiesi sopimuksiin liittyen.
  9. Säilytä sekä työntekijäluettelo että työntekijäilmoitukset kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin työmaa valmistui.

 

veronumerolaki

 

Haluatko lisätietoja velvoitteiden taustalla olevista lainsäädännöistä? Lataa ilmainen oppaamme.

Lataa opas työturvallisuus, veronumero- ja verotusmenettelylaista

 


Lue lisää aiheesta