« takaisin

Kunnioitusta kunnes toisin todistetaan – kaiken perustana peruskunnioitus

26.9.2018

kuva_kunnioitus

Yksi Vastuu Groupin arvoista on kunnioitus. Usein ajatellaan, että kunnioitus on kahden kauppa: kunnioitusta ei saa, jos sitä ei ole itse ensin ansainnut. Meillä kunnioitusta ajatellaan lähtökohtaisesti kuitenkin hieman eri näkökulmasta. Jokainen työntekijä nauttii ensimmäisestä työpäivästään lähtien sisäänrakennettua peruskunnioitusta, jonka päälle jokainen meistä voi alkaa rakentaa kokemaansa ansaittua kunnioitusta omilla teoillaan. Kunnioitusta ei meillä siis tarvitse ansaita aivan tyhjästä.

Kunnioituksen puute sairastuttaa työyhteisön

Kunnioituksen puute työyhteisössä voi olla ilmeistä tai huomaamatonta. Työpaikoilla se näkyy usein pieninä tekoina: jatkuva myöhästely palavereista viestii, ettei työkavereiden aikaa kunnioiteta. Kunnioituksen puute voi näkyä muun muassa sanallisina loukkauksina tai vähättelynä. Kolikon toisella puolella on positiivinen suhtautuminen, jonka avulla voi nostaa esiin työkaverin hyviä piirteitä ja onnistumisia työelämässä.

Kunnioitus kumpuaa siis positiivisesta asenteesta sekä toisen onnistumisiin ja hyviin ominaisuuksiin huomion kiinnittämisestä.

Kunnioituksen puuttuminen kannattaa tunnistaa työyhteisössä, sillä äärimmilleen vietynä johtaa se huonoon oloon, työmotivaation laskemiseen ja uupumiseen sekä siihen, ettei työssä viihdytä. Kunnioituksen puute hiertää työntekijöiden välejä, estäen samalla organisaatiota toimimasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Työkaverin kunnioittaminen kunniaan

Positiivisen työyhteisön rakentamisessa olennaista on työkaverin ja koko työyhteisön reilu ja hyvä kohtelu. Mikäli jokainen organisaation jäsen kokee tulleensa kuunnelluksi ja kunnioitetuksi, pystyy organisaatio toimimaan hyvin. Kunnioituksen kokeminen lisää positiivista osallistumisen kokemusta ja tunnetta sitä, että yksilö tuntee tekevänsä ihan oikeasti merkityksellistä työtä. Kunnioitus ei saisi olla kuitenkaan pelkkää tyhjää sanahelinää, sillä ollakseen vilpitöntä ja aitoa, vaatii kunnioitus ihmiseltä aitoa kykyä empatiaan.

Kunnioitukseen ja sen puutteeseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä suomalaiset arvostavat muiden kunnioittamista työelämässä. Kunnioitus työyhteisössä lähtee pienistä teoista. Kunnioitusta työkaveria kohtaan voi osoittaa esimerkiksi olemalla kiinnostunut toisen elämästä. Kiinnostuksen ei suinkaan tarvitse aina olla sidottu työhön liittyviin asioihin, vaan aitoa kiinnostusta voi osoittaa kyselemällä myös työajan ulkopuoliseen liittyvän elämän asioista.

Miten teillä näkyy kunnioitus työpaikkanne arjessa?

Haluatko lukea enemmän yrityskulttuuristamme? Kurkkaa siinä tapauksessa tänne!


Lue lisää aiheesta