« takaisin

Itseohjautuvuus – mitä se on?

20.9.2017

Itseohjautuvuus_Karonliina_Jarenko.jpg

Meillä Vastuu Groupilla otettiin harppaus kohti itseohjautuvaa organisaatiota vuonna 2016. Ajatus itseohjautuvuuden takana on yksinkertainen: itseohjautuvasti toimivassa organisaatiossa puretaan organisaatioiden perinteiset valtarakenteet ja annetaan työntekijöille enemmän valtaa, mutta myös vastuuta. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei välttämättä ole sitä.

Itseohjautuvuudesta keskustellaan nykyään paljon. Moni yritys janoaa vinkkejä itseohjautuvan organisaation rakentamiseen, mutta oikotietä onneen ei tässä ole. Organisaatiorakenteen uudistaminen on pitkä prosessi, joka vaatii vuorovaikutusta, luottamusta ja epävarmuuden sietämistä, kun perinteiset rakenteet uudistuvat. Moni yritys on onnistunut itseohjautuvuudessa hyvin, mutta jokaisella itseohjautuvalla organisaatiolla on omat kompastuskivensä. Vaikka me olemme olleet itseohjautuvuuden polulla vuoden, meilläkin toimiston käytävillä olen usein kuullut kysymyksen siitä, mitä itseohjautuvuus oikein on. Siksi syksyn kick off -tilaisuudessamme käsittelimme itseohjautuvuutta Filosofian Akatemian Karoliina Jarenkon johdolla.

Frank Martela ja Karoliina Jarenko toteavat kirjassaan Itseohjautuvuus, että "itseohjautuvuus on yksilön ominaisuus, kun taas itseorganisoituminen on ryhmän ominaisuus." Koska jokaisen yksilön itseohjautuvuus on erilaista, tämä tuo jo omat haasteensa itseohjautuvuuden toteutumiselle. Vielä haastavampaa on ryhmän itseorganisoituminen: miten muodostaa itseohjautuvasti toimivista yksilöistä itseorganisoituva ryhmä, joka pyrkii kohti yhteistä tavoitetta?

Ehkä kysymykseen vastaamisessa auttaa itseohjautuvuuden purkaminen osiin:

Itseohjautuvuus on tapa toimia ja organisoitua ilman, että valmiit ohjeet tulevat ylhäältä alaspäin. Koska itseohjautuvassa organisaatiossa perinteiset valtarakenteet puretaan, se vaatii valmiutta luopua asemaan perustuvasta vallasta. Itseohjautuvuus on myös jatkuvaa muutosta, koska työntekijöiden keskinäinen tapa organisoitua muuttuu aina tarpeen mukaan.

Itseohjautuvassa organisaatiossa kaikilla on mahdollisuus päättää oman työnsä organisoinnista. Itseohjautuvuus antaa vallan päätöksentekoon, mutta vaatii vastuunkantoa omista päätöksistä ja omasta tontista sekä työkaverin kunnioittamista. Läpinäkyvyys on yksi itseohjautuvan organisaation peruslähtökohta: jotta päätöksenteko olisi mahdollista, tiedon on oltava läpinäkyvää ja sen on kuuluttava kaikille.

Itseohjautuvuus vaatii työntekijältä enemmän. Itseohjautuvassa organisaatiossa on kyettävä parempaan oman ajan hallintaan, asioiden priorisointiin ja päätöksentekoon sekä suuremman vastuun kantamiseen. Itseohjautuvuus vaatii ennen kaikkea luottamusta itseen ja kollegaan. Luottamus ja luotettavuus ovat meidän yrityksemme perusarvoja, joita ilman itseohjautuvuus ei ole mahdollista.

Mitä sitten tarvitaan, jotta voi toimia itseohjautuvasti?

Itseohjautuvassa organisaatiossa jokaiselta vaaditaan rohkeutta tehdä päätöksiä sekä muiden huomiointia ja vastuunkantoa. Lisäksi tarvitaan inhimillinen työilmapiiri, jossa tuetaan toisia, ei lytätä toisten ideoita ja ratkaisuja ja jossa jokainen saa tulla työpaikalle omana itsenään.

Tärkeintä on yhteinen päämäärä, joka pitäisi olla selkeä kaikille. Ei ole väliä kuljetaanko päämäärään juosten, soutaen, uiden vai pyöräillen. Tyylin ja tavan voi jokainen tiimi yhdessä sopia. Tärkeintä on, että matka kuljetaan toisia kunnioittaen.

Lisäksi tarvitaan luottamusta, jotta hommat saadaan toimimaan ja jotta jokainen tietää, että työkaveri on luottamuksen arvoinen. Oma motivaatio, osaaminen ja mahdollisuus kouluttautua ovat myös tärkeitä rakennusaineita.

Miten yhteiseen päämäärään päästään?

Olemme huomanneet, että itseohjautuvuus ei voi toimia ilman yhteisiä käytäntöjä tai rakenteita. Matkallamme itseohjautuvaksi organisaatioksi yritimme rakentaa kulttuuria, jossa ei ole mitään yhteisiä rakenteita, sääntöjä tai käytäntöjä. Tämä nousi suureksi haasteeksi, ja huomasimme, että ollaksemme toimiva itseohjautuva organisaatio tarvitsemme myös tietyt rakenteet ja käytännöt, joilla varmistetaan se, että olemme todella kulkemassa samaan päämäärään.

Organisaation muuntautuminen itseohjautuvaksi on pitkä prosessi, joka vaatii jatkuvaa vuoropuhelua ja kehittämistä jokaiselta siihen kuuluvalta jäseneltä. Yrityksen kannalta onkin järkevää kirjoittaa auki, mitä itseohjautuvuus juuri kyseisessä yrityksessä tarkoittaa. Tämä yhtenäistää käsityksen yrityksen sisällä ja vastaa kysymykseen siitä, mitä itseohjautuvuus juuri meillä on.

Amandan kirjoitus jatkaa postaussarjaa, jossa kerromme yrityskulttuuristamme ja polustamme kohti itseohjautuvaa organisaatiota. Voit tilata blogipostauksemme sähköpostiisi ja pysyt näin ajan tasalla matkamme kulusta.

Tutustu myös  Lassen kirjoitukseen luottamuksesta ja Marjan kirjoitukseen siitä, miten esimiehen asema muuttuu.


Lue lisää aiheesta