« takaisin

Esimies vai ei?

31.3.2017

missio_työterveyshuoltotiedot.jpgTilaajavastuulla on viimeisen vuoden aikana otettu käyttöön organisaatiomalli, jossa ei ole keskijohtoa, esimiehiä eikä alaisia. On vain itseohjautuvia tiimejä, ja sitten niitä entisiä johtoryhmän jäseniä ja ”osastojen esimiehiä”. Itse lukeudun ainakin jossain määrin viimeksi mainittuihin, vaikka en virallisesti koskaan esimies ollutkaan.

Mutta mitä sitten olen, jos en ole johtaja, esimies tai alainen, enkä varsinaisesti minkään operatiivisen työnkään suorittaja? Tätä kysymystä olen pohtinut usein, erityisesti silloin, kun olen käytännössä kohdannut tilanteita, jotka perinteisessä organisaatiossa hoitaisi esimies. Tarvitaanko edelleen jonkinlaista esimiehen muotoa vai katoaako esimiehen rooli kokonaan?

Perinteiset esimiehen tehtävät – tarvitaanko niitä?

Itse olen organisaatiossamme vastuussa tietystä isosta kokonaisuudesta ja perinteisessä mallissa olisin varmasti myös esimies. No, mikä sitten olen, jos en ole esimies? Mitkä ovat vastuuni ja velvollisuuteni, jos kuitenkin vastaan siitä, että tietty osio Tilaajavastuun toiminnasta tuottaa liiketoiminnan tarvitsemaa palvelua?

Päätin lähteä pohtimaan asiaa perinteisten esimiehen tehtävien näkökulmasta ja miettiä, miten ja kenen tulisi tehdä nämä tehtävät esimiehettömässä organisaatiossa. Vai ovatko nämä tehtävät edes enää tarpeellisia?

  1. Esimies on vastuussa yrityksen strategian jalkauttamisesta ja tavoitteiden asettamisesta.

Tilaajavastuulla pyritään siihen, että strategiaa pohdittaisiin ja siitä päätettäisiin yhdessä. Jokaisen itseohjautuvan tiimin tulisi itse pitää huolta siitä, että he ovat osallistuneet strategian määrittelyyn ja että he toimivat sovitun strategian mukaisesti. Entiselle esimiehelle voisi tässä kohtaa jäädä tehtäväksi pitää huolta siitä, että jokaisella tiimillä on ollut mahdollisuus osallistua strategian muodostamiseen sekä avustaa tiimejä tavoitteiden asettamisessa. Toiset tiimit eivät välttämättä tarvitse apua ollenkaan, toiset saattavat tarvita enemmänkin.

  1. Esimies on vastuussa osastonsa tai tiiminsä työn organisoinnista ja resursoinnista.

Itseohjautuvissa tiimeissä sen jäsenet ovat itse vastuussa oman ja tiiminsä työn organisoinnista ja työnjaosta. Entiselle esimiehelle voisi tässä kohtaa jäädä tehtäväksi avustaminen tarvittavien resurssien hankinnassa ja tiimien työtapojen kehittämisessä.

  1. Esimies on vastuussa osastonsa tai tiiminsä jäsenten motivoinnista ja palkitsemisesta.

Motivoituneet työntekijät ovat avainasemassa asiantuntijatyöhön perustuvassa liiketoiminnassa. Entinen esimies ei mielestäni ole vastuussa tiimiensä motivoinnista, mutta hänen tulisi pystyä hyvin herkästi aistimaan motivaatiotasoa ja pitää huolta people managementin, palkitsemistiimin ja yrityskulttuuriamme kehittävän kulttuuritiimin kanssa siitä, että tiimien motivointiin ja palkitsemiseen panostetaan.

  1. Esimies on vastuussa tiimiensä ja alaistensa kehittymisestä.

Itseohjautuvassa organisaatiossa jokainen on itse vastuussa omasta kehittymisestään ja tiimit ovat vastaavasti vastuussa yhteisestä kehittymisestään. Entisen esimiehen tehtäväksi jää varmistaa, että tarvittavaa osaamista löytyy ja auttaa tiimejä koulutuksen järjestämisessä yhdessä people managementin kanssa.

  1. Esimies on vastuussa viestinnästä ja muutoksen johtamisesta.

Itseohjautuvassa hierarkiattomassa organisaatiossa on mielestäni jokainen vastuussa viestinnästä ja muutoksen johtamisesta. Entinen esimies voi kuitenkin toimia muutoksessa aloitteen tekijänä ja esimerkkinä. Entinen esimies voi myös auttaa tiimejään kommunikoimaan parhaalla mahdollisella tavalla ja osallistua viestintäkäytäntöjen kehittämiseen.

  1. Esimies on vastuussa tiimiensä ja alaistensa työn seurannasta ja suorituksen arvioinnista.

Itseohjautuvassa organisaatiossa jokainen on itse vastuussa oman työnsä seurannasta ja arvioinnista. Tässä on erittäin tärkeää myös oman työn ja sen etenemisen näkyväksi tekeminen, jotta kaikki sidosryhmät pysyvät tietoisina asioista. Entinen esimies voi auttaa tiimejä ja yksittäisiä työntekijöitä oman työnsä arvioinnissa ja sen näkyväksi tekemisessä.

  1. Esimies hoitaa niin sanotut vaikeat asiat: irtisanomiset, konfliktit tiimeissä ja henkilöiden välillä, kiusaamistapaukset ja sairastumiset

Vaikka Tilaajavastuulla virallisesti henkilöstöhallinto, ns. people management, on vastuussa vaikeista henkilöstöön liittyvistä asioista, ei niiden selvittämiseltä voi välttyä kukaan. Nämä asiat vievät yllättävän paljon aikaa ja energiaa, ja niillä on hyvin suuri vaikutus tiimien työn tuloksiin. Siksi ne kiinnostavat myös entistä esimiestä, joka on vastuussa tiimien tuottamasta palvelusta.

Suunta kohti tiimien avustamista

Yhteenvetona voisin sanoa, että Tilaajavastuun itseohjautuvassa organisaatiossa entisiltä esimiehiltä on poistettu kaikki lainsanelemat esimiehen velvollisuudet ja vastuu näistä tehtävistä on jaettu työntekijöiden, tiimien ja people managementin kesken. Tämä ei siltikään tarkoita sitä, että kaikki nuo yllämainitut esimiehen tehtävät olisivat poistuneet, ne ovat vain muuttaneet muotoaan enemmän tiimejä avustaviksi tehtäviksi.

Meille entisille esimiehille, jotka olemme edelleen vastuussa jostain tietystä palvelusta tai toiminnosta, tämä kaikki tarkoittaa sitä, että meiltä vaaditaan entistä enemmän kuuntelemista, viestintää ja luottamusta tiimeihin ja yksilöihin. Kuten toimitusjohtajamme Lasse kirjoitikin aiemmin, luottamus on yrityskulttuurimme peruskivi.

Marjan kirjoitus jatkaa postaussarjaa, jossa kerromme yrityskulttuuristamme ja polustamme kohti itseohjautuvaa organisaatiota. Voit tilata blogipostauksemme sähköpostiisi ja pysyt näin ajan tasalla matkamme kulusta.

Tutustu myös Ellin kirjoitukseen kiittämisestä, Amandan kirjoitukseen HR:stäLauran kirjoitukseen Great Place to Work -sertifioinnista ja Saaran kirjoitukseen työkavereiden avun merkityksestä.


Lue lisää aiheesta