« takaisin

Naisten asemaa edistämällä parannetaan koko maailmaa

08.3.2019

Monelle meistä naistenpäivä tarkoittaa erilaisia huomionosoituksia, kuten suklaata ja ruusuja. Tässä ei sinänsä ole mitään pahaa, mutta hemmottelun keskellä voi helposti unohtua, miksi naistenpäivä onkaan olemassa.

naisten pankki 2

Kuva: Naisten Pankki

Naistenpäivää alettiin viettää jo 1900-luvun alkupuolella, ja sen alkuperäinen tarkoitus oli kiinnittää huomiota naisten oikeuksiin ja työoloihin. Vuodesta 1975 lähtien naistenpäivä on ollut YK:n virallisesti vahvistama päivä, jonka tarkoitus on edistää naisten oikeuksia ja naisten mahdollisuuksia osallistua sosiaalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin prosesseihin. Koska varsinkin suomalaisten naisten asema on parantunut 1900-luvun alkupuolelta huimasti, on nykypäivänä ehkä helppoa unohtaa tämä, ottaa vastaan ruusut ja suklaat ja ajatella, että meillähän on täällä kaikki hyvin.

Me Tilaajavastuulla halusimme tänä vuonna kiinnittää huomiota hemmottelun lisäksi myös naistenpäivän perimmäiseen sanomaan. Toisin kuin Suomessa, ei kaikkialla maailmassa naisten asema vielä ole kovin hyvä, ja naisiin kohdistuu monenlaista kulttuurin ja yhteiskunnan mahdollistamaa syrjintää. Myös naisia syrjivät lait ovat yleisiä suuressa osassa maailmaa.

Tässä hieman YK:n synkkiä tilastoja naisten asemasta:

  • Maailmanlaajuisesti naisten palkka on yhä 60–80 % miesten vastaavista tuloista, naiset myös tekevät huomattavan osan kaikesta palkattomasta työstä.
  • Noin 70 % maailman köyhistä on naisia.
  • Maailman omaisuudenhaltijoista naisia on vain 1 prosentti.
  • Kolme neljästä maailman lukutaidottomasta on naisia.
  • Vain joka viides maailman parlamentaarikoista on nainen.

Miksi toisella puolella maailmaa tapahtuvan pitäisi kiinnostaa minua?

Mutta miksi minun pitäisi olla kiinnostunut siitä, millaiset naisten olot ovat jossakin toisella puolella maailmaa – eikö se ole heidän oma asiansa? Eikö meillä ole täällä Suomessa omiakin ongelmia korjattavana? Tietysti kaikenlaista korjattavaa löytyy edelleen Suomestakin, niin naisten aseman parantamisesta kuin muistakin yhteiskunnallisista asioista.

Naisten oikeuksilla on kuitenkin suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka resonoivat koko maailmaan. Nimittäin tutkitusti tyttöjen koulutus ja sitä kautta naisten aseman paraneminen vähentää köyhyyttä ja väestönkasvua, mikä puolestaan hillitsee maapallon väestökuormitusta ja tätä kautta myös ilmastonmuutosta. Tämä puolestaan vähentää nälänhätää, sotia ja niistä johtuvia siirtolaiskatastrofeja. Tyttöjen koulutuksen mahdollistamisella on siis melkoinen vaikutus, vai mitä?

Tilaajavastuu haluaa tukea naisten koulutusta

Päätimme naistenpäivän kunniaksi tehdä lahjoituksen Naisten Pankille, joka tukee koulutuksen avulla kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein. Naisten Pankin ajatuksena on, että tukemalla naista autetaan koko hänen perhettään ja kokonaista kyläyhteisöä. Oma toimeentulo myös vahvistaa naisten roolia ja arvostusta yhteisössä. Kun naisten asema ja toimeentulo paranee, syntyy positiivinen kehä, jossa naisia arvostetaan enemmän, heillä on varaa laittaa omat lapsensa kouluun sekä he pystyvät nostamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon heille tärkeitä asioita.

Naisten Pankki edistää naisten asemaa järjestämällä:

  • naisten taloudellista toimeentuloa, osaamista ja oikeuksia parantavia hankkeita
  • pienlainoja, ammattikoulutusta ja muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa ja
  • monia uusia, innovatiivisia naisten yrittäjyyteen tähtääviä pilottihankkeita.

Haastamme kaikki yhteistyökumppanimme, partnerimme ja asiakkaamme tekemään naistenpäivänä kukkien ostamisen lisäksi lahjoituksen naisten aseman edistämiseksi, joko Naisten Pankille tai johonkin muuhun järjestöön.

 

Lähteet:

Naisten Pankki

Unesco

UN Women Suomi

Suomen YK-liitto

 


Lue lisää aiheesta