« takaisin

Suomeen syntyy vähähiilisen rakentamisen ja vastuullisuuden ekosysteemi

Lehdistötiedote 9.3.2022

 

EU:n Next Generation rahoituksen tuella syntyy laaja kansallinen ekosysteemi, jonka tavoitteena on suomalaisen hiilineutraalisuuden osaamisen skaalaaminen kansainväliseksi.  Vastuu Groupin veturoima CO2DataHub -kokonaisuus mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen paremmalla datalla. 

 

CO2 DataHub -projekti tutkii ja kehittää menetelmiä rakennetun ympäristön toimitusketjujen hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, laskemiseen ja luotettavalla datalla johtamiseen. Tutkimus keskittyy sekä suorien että epäsuorien päästöjen hallintaan. Olennainen osa kokonaisuutta on monialainen ekosysteemin ohjausryhmä, joka ohjaa yhteensopivuutta, kasvumallia ja kansallisia CO2 datan käsittelyperiaatteita.   

”Päästölaskentaan ja -raportointiin on globaali tarve, ja se ulottuu kaikkiin yrityksiin. Luotettavaa laskentaa tarvitaan, jotta yritykset voivat suunnata vihreän siirtymän ohjaustoimensa oikeisiin kohtiin, ei vain omissa toiminnoissaan, vaan palvelunsa koko elinkaaren osalta. Koska luotettavaa ja ajantasaista dataa ei ole saatavilla, toimialalla ei ole myöskään yhdenmukaisia toimintatapoja. Näin varsinaista tiedolla johtamista ei voida toteuttaa eikä täten päästä tavoiteltuun vaikuttavuuteen. Suomella on erinomainen tilaisuus ottaa edelläkävijän rooli ja luoda suomalaisille yrityksille merkittäviä kasvu- ja vientimahdollisuuksia”, kertoo Vastuu Groupin toimitusjohtaja Lars Albäck. 

Hanke on osa Euroopan Unionin rahoittamaa NextGeneration EU-kokonaisuutta. Business Finland myöntää vuosina 2021-2023 arviolta 500 miljoonaa euroa Euroopan unionin elpymisvälineeseen kuuluvaa rahoitusta, ja se rahoittaa CO2 DataHub -projektia vuosina 2022-2023. Hankkeelle on myönnetty 40% tukiosuus 1,7 miljoonan euron budjettiin. 

Ympäristö- ja yritysvastuuseen halutaan panostaa 

CO2 DataHub -projekti tuottaa siihen osallistuville organisaatioille lisääntyvää ymmärrystä toimitusketjunsa hiilijalanjäljen määrittämisestä ja CO2 -datan hallinnasta sekä auttaa tunnistamaan toimitusketjussa kohtia, joissa ympäristövaikutuksia voi pienentää taloudellisimmin.  

”Standardien mukainen ja korkealaatuinen päästötieto on äärimmäisen tärkeää. CO2 DataHub -projektin avulla rakennetun ympäristön hiilipäästölaskenta automatisoidaan läpinäkyvästi yhteisesti sovittujen käytänteiden mukaan. Saint-Gobainille on tärkeää päästä mukaan läpinäkyvälle alustalle, missä virtaa niin tuote-, päästö- ja määrätieto siten, että ne oikeasti saadaan käyttöön”, kertoo Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser, joka toimii myös ekosysteemin ohjausryhmän puheenjohtajana. 

Hiilineutraalisuus on iso mahdollisuus 

Vastuu Groupin lisäksi projektin ydinryhmässä ovat mm. Sitowise, Aalto-yliopisto ja VTT. Yhteiskehittämisessä on mukana monialaiset sidosryhmät esimerkiksi kiinteistö-, rakennus-, energia-, logistiikka- ja jätehuoltoaloilta sekä rakennusmateriaaliteollisuudesta. Datan jakamisen kanavana käytetään Vastuu Groupin Platform of Trust-alustaa. 

”Tuomme hankkeeseen monialaisen ja pitkään jatkuneen tutkimuksen tuloksia hiilijalanjäljen ja ympäristövaikutusten hallinnasta sekä liiketoimintaekosysteemien kehittämisestä”, kertoo erikoistutkija Rita Lavikka, VTT. 

”Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun CKIR-yksiköllä on pitkä kokemus innovaatioekosysteemien yhteisten tavoitteiden rakentamisessa ja uusien toimintatapojen jalkauttamisessa laajempaan käyttöön niin kansallisesti kuin Euroopassa. Tämä hanke hyödyntää Aallon kokemusta ja samalla vahvistaa hankkeen yhtymäkohtia ja yhteensopivuutta sekä muiden kansallisten että eurooppalaisten toimijoiden kanssa”, sanoo johtaja Ilkka Lakaniemi, CKIR, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. 

Nyt käynnistyneessä CO2 DataHub -projektissa ekosysteemin työpajoihin osallistuu alkuvaiheessa noin 20 yritystä ja organisaatiota eri toimialoilta. 

”Lukuisat organisaatiot ovat asettaneet viime vuosina kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii luotettavaa tietoa hiilijalanjäljestä sekä keinoja sen pienentämiseksi. Monet päästölähteet tunnetaan hyvin, mutta erityisesti toimitusketjujen ja materiaalien hiilijalanjälkiin liittyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia, jotka hidastavat vaikuttavien päästövähennyskeinojen tunnistamista. Tuomme Sitowisestä hankkeeseen mukaan useita huippuasiantuntijoita, joilla on syvällistä ymmärrystä hiilijalanjäljen määrittämisestä erilaisissa toimitusketjuissa. Samalla kehitämme tiedolla johtamisen työkaluja, jotka mahdollistavat hankkeen tulosten tehokkaan hyödyntämisen vähähiilisyyteen tähtäävän päätöksenteon tukena”, toteaa Sitowisen ilmasto- ja vastuullisuuspalveluiden ryhmäpäällikkö Suvi Monni.