« takaisin

Seinäjoki ja Vastuu Group alkavat rakentaa Suomeen työllisyyspalveluiden dataverkostoa

Ilkka Rintala ja Petri Tuomela

Seinäjoen kaupungin työllisyyspalvelut ja Vastuu Group yhdistävät voimansa ja lähtevät rakentamaan valtakunnallista työllisyyspalveluiden dataverkostoa. Alueen työnantajat, työllistymistä edistävät palvelut ja koulutuksen tarjoajat ovat helposti työnhakijoiden saavutettavissa dataverkoston kautta. Dataverkoston keskiössä on Luotettava Työntekijä -palvelu, jossa työnhakijat voivat turvallisesti jakaa tietojaan ja suostumuksiaan alueen toimijoille. Tämä mahdollistaa työn, palveluiden ja koulutuksen tarjoamisen suoraan työnhakijoille. 

“Kun yksityinen, julkinen ja kolmas sektori tekevät yhdessä töitä alueen työllisyyden ja osaamisen kehittämisen eteen, on meillä paremmat mahdollisuudet työllistää alueen työnhakijoita heti työttömyysjakson alusta alkaen. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni työllistymään ja kehittämään omaa osaamista jo työttömyysjakson ensimmäisten 200 päivän aikana”, toteaa Ilkka Rintala Seinäjoen kaupungin työllisyyspalveluista.

Dataverkosto mahdollistaa tehokkaiden työllisyyspalveluiden kehittämisen. Työllisyysalueen työnantajat, palveluntarjoajat ja koulutusorganisaatiot liittyvät verkostoon tukemaan työnhakijoita työllistymisessä ja osaamisen kehittämisessä. Tämä tiivistää yhteistyötä alueen toimijoiden välillä, edistäen entistä vahvemmin työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen kehittämistä.

“Haluamme, että työnhakijoilla on entistä paremmat mahdollisuudet saada oman työllisyysalueen ja toimialan työnantajien, työllistymistä edistävien palveluiden sekä koulutuksen tarjoajien tuki työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen”, Petri Tuomela Vastuu Groupista summaa.

Kun alueen työnantajilla, työllistymistä edistävillä palveluilla ja koulutuksen tarjoajilla on mahdollisuus saada työnhakijoiden tiedot ja suostumukset, on heillä aito mahdollisuus olla entistä tiiviimmin tukemassa alueen työnhakijoita työllistymisessä ja osaamisen kehittämisessä. 

“Ilman työnhakijan tietoja ja suostumusta alueen työnantajille, työllistymistä edistäville palveluille tai koulutuksen tarjoajille olisi mahdotonta tarjota työnhakijalle oikea-aikaisesti työtä, palveluita tai koulutusta. Työnhakijoilta saatujen suostumusten avulla työnantajat, palveluntarjoajat ja koulutuksentarjoajat voivat olla suoraan yhteydessä työnhakijaan”, Petri Tuomela toteaa.

Visiona valtakunnallinen työllisyyspalveluiden dataverkosto

Visiona on rakentaa Suomeen yksi yhteinen dataverkosto, josta kaikki työllisyysalueet ja ennen kaikkea työnhakijat voivat hyötyä. Visio on kunnianhimoinen, mutta kaikkien työllisyysalueiden näkökulmasta olisi järkevää rakentaa yhteinen dataverkosto. Pahimmassa tapauksessa toimijat joutuvat rakentamaan integraatioita erikseen jokaisen työllisyysalueen kanssa.

“Haluamme olla mukana kokeilemassa rohkeasti uusia innovatiivisia tapoja, joilla mahdollistetaan tiiviimpi yhteistyö yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välillä. Näemme, että pidemmällä aikavälillä yhteistyöllä on vaikutusta alueen elinvoimalle, kilpailukyvylle sekä pito- että vetovoimalle”, Ilkka Rintala tiivistää.

 

Luotettava työntekijä -palvelu on rakennettu osana Työ- ja elinkeinoministeriön ja Vastuu Groupin Digitaalinen työllistyminen -hanketta.

 

Lisätiedot:

Petri Tuomela

050 414 3155

petri.tuomela@vastuugroup.fi

 

Ilkka Rintala

050 518 8756

ilkka.rintala@seinajoki.fi


Lue lisää aiheesta